Archiwalny
30.03.2023 09:20

Masz pomysł? Zmieniaj z nami naszą gminę! Weź udział w III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice 2024

290
Zdecyduj, na co wydamy 500 tys. złotych! Weź udział w III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. Stwórz autorski projekt, który skierowany będzie do mieszkańców naszej gminy i współdecyduj o części wydatków budżetu gminy Michałowice. Ostatecznie wszystkie pomysły będą oddane pod głosowanie mieszkańców, którzy wspólnie rozstrzygną, które zadania będą zrealizowane w 2024 roku.

 Zachęcamy Państwa do przesyłania pomysłów i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostaną wydane środki tego budżetu. Projekty można zgłaszać od 12 kwietnia do 15 maja 2023 roku.

FORMULARZ - wejdź w link

 

Informacje o projekcie:

Wartość jednego projektu może wynosić maksymalnie 175 000 zł.

 • Projekt musi być zrealizowany  od A do Z w czasie 1 roku (projekt i wykonanie).
 • Projekt musi być ogólnodostępny.

Jakie projekty mogą być realizowane?

Katalog zadań do realizacji jest bardzo szeroki. Głowna zasada: projekt musi obejmować zadania, które można finansować z budżetu gminy oraz ich realizacja musi odbywać się na terenie naszej gminy, na nieruchomościach, do których gmina Michałowice ma tytuł prawny.

Przykłady zadań:

 • projekty inwestycyjne: m.in.: remonty ulic i chodników; modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in.: boisk, tras rowerowych, placów zabaw, doposażania ich w urządzenia do zabaw czy ćwiczeń i małą architekturę;  modernizacja terenów zieleni, nasadzenia roślin itd.;
 • projekty "miękkie": działania  aktywizujące i integrujące mieszkańców: pikniki, zajęcia, warsztaty, spotkania, informatory, albumy o gminie, itp. 

Jak  zgłaszać projekt?

 • Projekt należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym zawierającym m.in. opis projektu i szacowaną jego wartość.
 • Należy także zebrać min. 15 podpisów popierających pomysł.

 Kto może zgłosić projekt?

 • Każdy mieszkaniec gminy Michałowice.
 • Jeden projekt może zostać zgłoszony przez jednego lub wielu mieszkańców naszej gminy.
 • Można zgłosić dowolną liczbę projektów.

Głosowanie

 • Termin głosowania: od 27 września do 11 października 2023 roku.

Ogłoszenie wyników

 • Do 18 października 2023 roku.
 • Zwycięskie projekty będą realizowane w 2024 roku!

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

 • adres: Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
 • tel.: 22 350 91 40;
 • mail: promocja@michalowice.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.michalowice.pl/budzetobywatelski, gdzie podany jest m.in. harmonogram BO 2024 oraz szacunkowe ceny przykładowych usług.

 

Pomysły, które zrealizujemy w tym roku z II edycji BO: 

 • „Ptasia Aleja” – zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w Komorowie.
 • Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci.
 • Plenerowe koncerty w parku w Regułach.
 • „Tanecznym krokiem przez świat”- terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata solo.
 • Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego w Sokołowie z wykonaniem ścieżki i barierek drewnianych.
 • Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy BON-TON w Pęcicach.
 • Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie.
 • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach.
 • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach.
 • „Namalować świat” – nauka rysunku i malarstwa – terapia malowaniem.
 • „Italia zawsze pasjonująca” – poznajemy jej bogactwa poprzez język.

grafika prezentujaca wydarzenie

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: budżet obywatelski, budżet

Zobacz także