Archiwalny
08.08.2023 11:30

Mazowiecki Menedżer Kultury - Konkurs

87
Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Mazowiecki Menedżer Kultury.

Zamysłem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o wyróżniających się i skutecznych rozwiązaniach zarządczych oraz promowanie ich autorów.

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 15 tys. zł brutto. Wyróżniony w konkursie otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł brutto

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Brane pod uwagę są dokonania z okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach, menadżerkom i menedżerom instytucji kultury działającym na terenie województwa mazowieckiego:

          1. dla których organizatorem są naczelne i centralne organy państwowe, Samorząd Województwa Mazowieckiego lub miasta liczące powyżej 100 tys.

              mieszkańców;

          2. dla których organizatorem są gminy bądź miasta liczące do 100 tys. mieszkańców lub powiaty, z wyłączeniem miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w dwóch turach:

 • od 31 lipca do 15 sierpnia 2023 r. - składane przez osoby inne niż kandydat/ka. 
 • od 18 sierpnia do 10 września 2023 r. - składane osobiście przez kandydatki lub kandydatów.

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz konkursowy.

Link do formularza

Zgłoszenia kandydatek i kandydatów do konkursu mogą dokonywać:

 1.  kandydatki lub kandydaci osobiście;
 2.  organizator instytucji kandydatki lub kandydata;
 3.  pracownicy instytucji kandydatki lub kandydata;
 4.  organizacje społeczne współpracujące z instytucją kandydatki lub kandydata;
 5. mieszkanki i mieszkańcy miejscowości lub regionu, na terenie którym działa instytucja kandydatki lub kandydata; w grupie min. 10 osób;
 6. laureatki lub laureaci poprzednich edycji konkursu;
 7. rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe i inne organizacje;
 8. inne instytucje kultury.

Konkurs został podzielony na dwa etapy:

Etap 1: Na podstawie zgłoszeń, w każdej kategorii zostaną wyłonione po 3 osoby, które przejdą do następnego etapu;

Etap 2: Wizyta co najmniej trzech członków Kapituły konkursowej w instytucji kandydatki lub kandydata. Następnie odbędzie się posiedzenie Kapituły konkursowej, gdzie wyłonią zwycięzców konkursu na podstawie określonych kryteriów.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu:

 • Wyniki Etapu 1 - do 10 października 2023 r.
 • Wyniki Etapu 2 - do 31 października 2023 r.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie zobowiązują się do współpracy z Instytutem w celu realizacji materiałów służących upowszechnianiu i prezentowaniu nagrodzonych rozwiązań. Zobowiązani są również do uczestnictwa w gali rozdania nagród, która planowana jest w grudniu 2023 r. 

►Link do regulaminu

grafika przedstawiająca treść komunikatu

Opublikowany przez: Maciej Świeciński
Podobne tematy: konkurs, Mazowsze, Warszawa

Zobacz także