20.05.2020 12:20

Metamorfoza biblioteki w Nowej Wsi

256
Dobra wiadomość dla miłośników literatury! W okresie pandemii koronawirusa filia biblioteki w Nowej Wsi zyskała nowe oblicze.

Wykonano generalną modernizację pomieszczenia. Roboty podzielono na dwa etapy w 2019 i 2020 r. Wykonawcą robót była firma "Er-Ka Renata Kowalska". Łączna kwota zamówienia wyniosła  97 183,36 zł brutto.

Dzięki dokonanym zmianom biblioteka stała się przyjaznym i nowoczesnym miejscem dla wszystkich użytkowników. Mieszkańcy gminy uzyskali lepsze warunki do realizowania swoich pasji czytelniczych. Otwarcie filii po modernizacji nastąpiło 18 maja br., z udziałem władz gminy: Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice, Beaty Rycerskiej, przewodniczącej rady gminy oraz  Jerzego Sieraka, zastępcy wójta.

To było moje marzenie, które spełniła gmina – mówiła wzruszona Sylwia Łapińska – kierownik filii w Nowej Wsi, podczas uroczystości otwarcia biblioteki po modernizacji. Bibliotekarka w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 20 lat pracy w tym miejscu i jak podkreśla – nie mogła sobie życzyć lepszego prezentu, bo godne warunki pracy oznaczają poprawę jakości usług w bibliotece.

Ta składa się teraz z przestrzennych, jasnych sal: sali głównej z księgozbiorem dla dzieci, przeznaczonej także na zajęcia edukacyjne i warsztaty, połączonej z wypożyczalnią książek i audiobooków dla młodzieży; sali informatycznej z czytelnią;  sali z księgozbiorem dla dorosłych. 

Biblioteka w Nowej Wsi powstała w 1964 roku jako filia biblioteki Gromadzkiej z Otrębus. Pierwszą jej siedzibą był drewniany pawilon ogrodowy o powierzchni 28 m kw znajdujący się na posesji bibliotekarki pani Ireny Piotrkowicz przy ul. Kamelskiego. W 1973 roku została utworzona Gmina Michałowice i filia z Nowej Wsi weszła w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach, pod skrzydłami której funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 

Kolejną ważną datą w dziejach filii był rok 1984, kiedy to po wielu latach budowy oddano budynek przedszkola w Nowej Wsi przy ul Głównej 52a, na parterze, którego biblioteka znalazła swoją siedzibę. Do dyspozycji miała jedno pomieszczenie, dość spore jak na tamte czasy, bo mierzące 62 m kw . W ostatnich latach lokal jednak stał się niewystarczający na wciąż powiększającą się działalność biblioteki – rozrastający się księgozbiór, koputeryzację i rosnącą liczbę użytkowników. W 2018 roku po wybudowaniu nowej świetlicy wiejskiej i przeniesieniu tam dotychczasowej działalności świetlicowej, rozpoczęły się starania o przekazanie na potrzeby filii opuszczonych pomieszczeń sąsiadujących z biblioteką. W grudniu 2019 roku zaczął się ich remont i od maja 2020 roku czytelnicy mogą cieszyć się większym (169 m kw) bezpieczniejszym i piękniejszym miejscem. 

 

Nie byłoby biblioteki bez jej pracowników: pierwszą bibliotekarką była wspomniana już pani Irena Piotrkowicz, drugą od 1982 roku pani Danuta Zembalska, w 1993 roku kierownikiem filii została pani Ewa Tolak, obecnie Kisiel – dyrektor biblioteki w Michałowicach, a od czerwca 2001 roku obowiązki podjęła Sylwia Łapińska, która sprawuje je do dziś.

 

W galerii zdjęć przedstawiamy zdjęcia sprzed modernizacji. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także