12.01.2013 00:00

Mieszkaniec Michałowic
prof. Marek Kłodziński
doktorem honoris causa

85
Mieszkaniec gminy Michałowice – naukowiec Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – prof. dr hab. Marek Kłodziński otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się 10 stycznia 2013 r. w Auli Kryształowej uczelni.
Otrzymał ten tytuł od SGGW, czyli od najstarszej w naszym kraju rolniczej szkoły wyższej – początki uczelni sięgają 1716 roku, a o jej założenie zabiegali Stanisław Staszic i Stanisław Potocki; czwartej tego typu uczelni w Europie.

Rektor SGGW, prof. Alojzy Szymański uroczystość rozpoczął od przywitania prof. Marka Kłodzińskiego.

Promotor doktoratu honoris causa SGGW prof. Bogdan Klepacki, prorektor SGGW mówił o wysokiej wartości merytorycznej i praktycznej prac naukowych prof. Kłodzińskiego, o ich kompleksowości oraz rozległej tematyce. – Dorobek prof. Kłodzińskiego jest imponujący – stwierdził prof. Klepacki. – Profesor opublikował 420 prac naukowych. (…) Całe swoje życie zawodowe jest związany z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego był dyrektorem w latach 1997–2008. Gdy kierował tym Instytutem, placówka ta zajęła drugie miejsce w rankingu krajowym ponad 120 placówek naukowych.

Profesor Marek Kłodziński wygłosił referat pt. „Uwarunkowania i możliwości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”. W kontekście zachodzących zmian cywilizacyjnych w Polsce i w Europie Zachodniej omówił: proces dezagraryzacji polskiej wsi, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, a także zasady, jakimi powinna kierować się polityka wiejska w naszego kraju.

W uroczystości wzięli udział m.in.: byli ministrowie rolnictwa Marek Sawicki i Artur Balazs oraz przedstawiciele wszystkich uczelni rolniczych w Polsce.

Marek Kłodziński zamieszkał w Michałowicach w 1979 r. roku Pracował społecznie na rzecz miejscowości, pełniąc na przełomie lat 80. i 90. XX wieku funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Michałowice.

Składamy gratulacje prof. Markowi Kłodzińskiego oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Biogram prof. Marka Kłodzińskiego – opracowany na podstawie publikacji prorektora SGGW prof. Bogdana Klepackiego – zamieszczamy poniżej.
prof. dr hab. Marek Kłodziiński – doktor honoris causa SGGW

Marek Kłodziński urodził się 11 maja 1938 r. w Warszawie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Rejtana studiował na Wydziale Rolniczym SGGW.

Jego dorobek naukowy liczy 430 pozycji. Wśród tych prac jest 37 książek, w tym 26 pod jego redakcją naukową, a 4 w językach obcych.

Przez trzy kadencje był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Jest członkiem Wolfson College Uniwersytetu w Oxfordzie. Przez 7 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”.

Był założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.

Całe swoje życie zawodowe jest związany z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego był dyrektorem w latach 1997–2008.

Odbył liczne staże zagraniczne w: Chinach, Finlandii, Rosji, Hiszpanii, na Węgrzech, w tym dwa roczne – w Anglii (1964) i USA (1976).

Kierował kilkunastoma projektami badawczymi.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako pierwsza osoba w PAN otrzymał w 2009 r. nowo ustanowiony Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej. 10 stycznia 2013 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak