01.07.2015 14:15

Najbliższe plany inwestycyjne

703
W najbliższym czasie planowane są przebudowy ulic Daktylowej w Opaczy-Kolonii, Widok w Michałowicach i 3 Maja w Komorowie oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej Rybki w Regułach. Ciąg pieszo-rowerowy, który biegnie wzdłuż drogi łączącej Reguły z Pęcicami, zostanie przedłużony o kolejny odcinek.

Obecnie ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy ma długość blisko 1300 mb. Kończy się nieopodal rzeki Raszynki. Jednak niebawem, zostanie przedłużona o kolejny odcinek, dzięki wykonaniu nad rzeką kładki, której długość będzie wynosiła 13,5 m, zaś szerokość użytkowa chodnika - 3 m.  Kładka zostanie połączona z istniejąca ścieżką, gdyż zostanie dobudowany odcinek o długości 22 m. Inwestycję o wartości 517 520.66 zł wykona firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk z Radomia.  Całość powinna zostać oddana do użytkowania do końca października.

 

Przebudowa ul. 3 Maja w Komorowe to już III etap przebudowy tej ulicy.  Będzie modernizowany ostatni fragment drogi, na odcinku od ul. Moniuszki do Alei Starych Lip, o łącznej długości 230 mb.  Natomiast w Michałowicach, ul. Widok  zostanie przebudowana na całej długości, 250 mb. Na drogach  tych zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz z kostki betonowej. Równocześnie zostaną wyregulowane studzienki i zawory. Na ulicy Daktylowej w Opaczy-Kolonii o długości  170 m, zostaną wykonane prace odwodnieniowe, natomiast nawierzchnia z destruktu bitumicznego zostanie zastąpiona nawierzchnią z kostki betonowej. Ulice powinny zostać przebudowane do końca września.  

 

Mieszkańcy Reguł, przy ul. Złotej Rybki, będą mogli w nieodległej przyszłości korzystać z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ogłoszono przetarg na ich wybudowanie. Zaprojektowana sieć kanalizacyjna ma długość 110,7 m, zaś wodociągowa -  124,60 m. Prace powinny zostać zakończone do 30 października 2015 r.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje, przetargi

Zobacz także