14.12.2021 16:50

Nowe nieruchomości w zasobach Gminy Michałowice

335
10 grudnia br. Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice podpisała akty notarialne, na mocy których dwie nieruchomości położone w Regułach przeszły na własność gminy. Tereny te zostaną przeznaczone na tworzenie obiektów użyteczności publicznej.

Pierwszymi nieruchomościami, które powiększyły zasoby gminy, są działki nr 633/4 i 635/4 w Regułach, blisko stacji WKD Michałowice i ul. Dworcowej (*).

Minister Rolnictwa wydał decyzję, na mocy której własnością gminy stanie się prawie 6 tys. m kw. dobrze położonego i skomunikowanego terenu. Jest on dostępny bezpośrednio z peronu stacji kolejki. Grunt znajduje się przy planowanej ścieżce pieszo-rowerowej od Reguł do Michałowic.

Jak mogą zostać wykorzystane pozyskane grunty?

Mieszkańcy Michałowic od lat wskazywali to miejsce jako lokalizację nowej przychodni zdrowia. Istniejący ośrodek cierpi na brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Mała ul. Ludowa nie mieści tylu samochodów, ile osób korzysta z przychodni. Działka przy WKD pozwoli rozwiązać ten problem – wskazuje Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. – Zgodnie z podpisanym aktem notarialnym, możemy na tej działce wykonać inwestycje związaną z ochroną zdrowia, pomocą społeczną i kulturą fizyczną – możemy zrealizować przychodnię i usługi medyczne, fitness oraz mieszkania wytchnieniowe – dodaje.

Na początku obecnej kadencji rada gminy uchwaliła plan miejscowy. Dokument umożliwił realizację wniosku o przejęcie nieruchomości i pozwala na wykonanie inwestycji z zakresu kultury i administracji oraz budowy parkingu.

Z planu wynika, że możemy na tej działce postawić budynek mający trzy piętra i maksymalnie nawet 5 tys. m kw. powierzchni użytkowej. To oznacza, że mamy miejsce na nową przychodnię. Chcemy też pomyśleć o innych, dodatkowych opcjach, takich jak przyjazne miejsce dla seniorów i ich organizacji, klub fitness lub sala na osiedlowe zajęcia sportowe, które dziś goszczą na życzliwych, ale nieprzystosowanych do tego korytarzach szkoły – wskazuje Małgorzata Pachecka. – Możliwość planowania takich rzeczy z perspektywą ich materializacji to prawdopodobnie jedno z najprzyjemniejszych zadań dla wójta. Więc proszę o wszelkie sygnały dotyczące tego miejsca i zapewniam, że wszelkie dalsze koncepcje będą jak zawsze konsultowane z mieszkańcami – dodaje. 

 

mapa z prezentacją działek

Poniższe wizualizacje koncepcji budynku zostały wykonane na potrzeby składania wniosku o przekazanie działki

koncepcja złowna na potrzeby wniosku

Koncepcja zagospodartowania

 

 

To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców naszej gminy. Powierzchnia parku w Regułach powiększy się dzięki decyzji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). KOWR na mocy aktu notarialnego nieodpłatnie przekazał gminie Michałowice działkę nr 483 w Regułach na cele publiczne. Zgodnie z decyzją powierzchnia parku powiększy się o 0,96 ha.

KOWR przekazał gminie Michałowice działkę z przeznaczeniem na utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców na terenach zielonych oraz infrastruktury sportowej i kulturalnej. Nieruchomość sąsiaduje z dotychczasowym parkiem w Regułach.

Bardzo się cieszę, że zasoby gminne powiększą się o kolejny teren publiczny, który będzie służył mieszkańcom przez wiele lat. Składając wniosek do KOWR przygotowaliśmy dwie koncepcje zagospodarowania terenu, które mogą Państwo obejrzeć na zdjęciach poniżej. Oczywiście, są to tylko koncepcje, na szczegóły przyjdzie czas przy pracy nad projektem – informuje Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. – Najważniejsze, że dzięki pozyskaniu tego terenu mamy nad czym w kolejnych latach pracować. W pierwszej kolejności rozbierzemy pozostałości fundamentów budynku gospodarczego i uporządkujemy teren - dodaje.

mapa prezetująca położenie gruntu

 

koncepcja zagospodarowania

 

koncepcja zagospodarwoania terenu

 

(*) Działki nr 633/4 i 635/4 wg położone są w  obrębie geodezyjnym Reguły. Jednocześnie tereny te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie peronu kolejki WKD w Michałowicach, niedaleko ul. Dworcowej i dla większości mieszkańców obszar ten znany jest jako "Dworcowa". 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także