26.02.2018 11:30

Nowe świetlice pną się do góry

356
Już wkrótce mieszkańcy dwóch miejscowości naszej gminy będą mogli korzystać z nowych świetlic. Trwa przebudowa obiektu w Opaczy-Kolonii oraz budowa nowego - w Nowej Wsi.

Po starej świetlicy w Opaczy-Kolonii, która okazała się zbyt małą na organizowane przez sołectwo spotkania i zajęcia dla mieszkańców, nie ma już śladu.  W jej miejscu, na skrzyżowaniu ulic Ryżowej i Bodycha, tuż przy ogródku jordanowskim i boisku powstanie nowy obiekt. Druga świetlica budowana jest w Nowej Wsi, na działce znajdującej się między ulicami: Spacerową, Główną i Heleny, w niedalekim sąsiedztwie placu zabaw oraz miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkańców nad Smugiem.

 

Zaprojektowane świetlice mają nowoczesną formę. Z ich najbardziej eksponowanych stron powstaną zadaszenia nad tarasami.  Obydwa obiekty będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  Na parterze będą znajdowały się: sala zajęć, kuchnia oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze sanitarno – higieniczne, w tym jedna z toalet będzie także dostępna od zewnątrz budynku. Na piętrze obiektów zaprojektowano pomieszczenia techniczne z urządzeniami grzewczymi i wentylacyjnymi. 

 

Obydwie świetlice będą służyły mieszkańcom jako miejsce do spotkań i zebrań, jak również zaplecze imprez plenerowych na istniejących w pobliżu placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Powinny być gotowe do końca czerwca tego roku.

 

Jednak to nie jedyne inwestycje, które obecnie wykonywane są na terenie naszej gminy. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach-Wsi, sieci kanalizacyjnej w ul. Aleja Starych Lip w  Komorowie, natomiast w ul. Okrężnej (Granica; Komorów) przebudowywana jest sieć wodociągowa oraz budowana kanalizacyjna. W Michałowicach wzdłuż ul. Kolejowej powstaje droga rowerowa, która realizowana jest  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powstanie ona na odcinku od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi.  Jej długość wyniesie  872 m.  Na parkingu w Regułach powstaje autonomiczna wiata solarna. Stacja ma umożliwiać darmowe ładowanie pojazdów elektrycznych - 12 rowerów  i 2 samochodów.  

 

Zmiany czekają także mieszkańców i użytkowników dróg. Wkrótce, wraz z nadejściem wiosny,  na ulicy Kasztanowej w Michałowicach - Wsi zostaną przebudowane istniejące przepusty znajdujące się na skrzyżowaniu tej ulicy z rzeką Raszynką. Wraz z budową sieci wodociągowej nastąpi przebudowa ul. Mokrej w Opaczy - Kolonii.  W sołectwie Komorów zostanie zmodernizowana ul. Polna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Starego Dębu wraz ze skrzyżowaniem. Pozytywnych zmian doczekają się także mieszkańcy i użytkownicy ulicy Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi. Tutaj, poza wymianą nawierzchni i wykonaniem chodnika, zostanie wybudowany parking przy ul. Spacerowej. 

Planowana jest także modernizacja kolejnych pięciu ulic w naszej gminie. Właśnie ogłoszono postępowania przetargowe na przebudowę ul. Baśniowej i ul. Firmowej w Regułach oraz ul. Kujawskiej, ul. Lubuskiej i ul. Podlaskiej w Komorowie.    

 

Niebawem, wraz z poprawą warunków pogodowych, rozpoczną się prace związane z powstaniem nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obydwie powstaną w Granicy,  w ulicach: Barbary, Szczęśliwej i Rekreacyjnej oraz w Pęcicach Małych -  w ul. Skowronków.  Wkrótce w Pęcicach,  w ul. Piachy będzie budowana nowa sieć wodociągowa, natomiast w Granicy, w ul. Reja  - zostanie przebudowana już istniejąca.  Z kolei prace kanalizacyjne rozpoczną się niebawem na dwóch ulicach  w Komorowie, a są nimi ul. Stara Droga oraz ul. Zielna.  

 

W najbliższym czasie planowana jest także budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza  Borowskiego w Michałowicach-Wsi - właśnie  ogłoszono postępowania przetargowe na realizacje tych inwestycji.