02.03.2020 08:45

Ochrona przed chorobami wirusowymi

152
W minionym tygodniu wszystkie szkoły i przedszkola w naszej Gminie podjęły działania w celu ochrony dzieci przed możliwością zakażenia wirusami, w tym koronawirusem. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego postawiliśmy przede wszystkim na PROFILAKTYKĘ.

Już w czasie ferii Urząd Gminy opracował plakaty dla szkół z instrukcją właściwego sposobu mycia rąk. Plakaty zostały wywieszone w szkołach i w przedszkolach. Pielęgniarki szkolne prowadziły pomiary temperatury uczniów podczas pogadanek na temat ochrony przed zakażeniami. Dzieci  młodsze miały zajęcia z pielęgniarkami, które pokazywały jak należy myć ręce i przypominały o zasłanianiu buzi podczas kichania i kaszlu. Wszystkie klasy miały zajęcia z wychowawcami i nauczycielami na temat znaczenia higieny w okresie zagrożenia zarażeniem wirusami. Na prośbę dyrektorów, kilkoro dzieci zostało zabranych przez rodziców do domu z powodu stanu podgorączkowego, kataru lub przeziębienia. Wszyscy dyrektorzy rozmawiali  z rodzicami prosząc o współpracę i nieprzysyłanie  do szkoły i przedszkola dzieci zaziębionych  lub źle się czujących.

Pracownicy szkół i przedszkoli zostali poproszeni przez dyrektorów o zintensyfikowanie prac mających na celu utrzymanie higieny.  Codziennie w naszych placówkach wielokrotnie sprzątane są toalety, wycierane klamki, poręcze schodów i inne miejsca często dotykane.  Szkoły dysponują środkami odkażającymi i obecnie są one używane w codziennym sprzątaniu. Zostały zamówione dodatkowe środki odkażające dla placówek oświatowych i Urzędu Gminy – czekamy na ich dostawę. W urzędzie codziennie regularnie myte są klamki do wszystkich pomieszczeń. Wszyscy dyrektorzy szkół, lub ich delegaci, byli obecni na naradzie zorganizowanej przez MEN 28 lutego. Zalecenia Ministerstwa w całości zostały już wcześniej wdrożone w naszej gminie. Dyrektorzy są w stałym kontakcie z organem prowadzącym i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Pruszkowie.

 

Apelujemy ponownie do Rodziców naszych uczniów - prosimy o uważne obserwowanie swoich pociech i nieprzysyłanie ich do szkoły lub przedszkola w razie wystąpienia gorączki i objawów infekcji układu oddechowego (kaszlu, kataru). Prosimy także o zawiadomienie szkoły lub Urzędu Gminy  o podejrzeniu zakażenia dziecka. Pozwoli to nam na szybką reakcję i ochronę pozostałych uczniów.

W chwili obecnej nie ma żadnych powodów do podejmowania kolejnych działań takich jak czasowe zamknięcie placówek oświatowych, ponieważ nie stwierdzono u nas zagrożenia. Gdyby to tego doszło – będziemy reagować natychmiast.

Tymczasem, życzymy Państwu dobrego tygodnia. I nie zapominajmy o myciu rąk.

 

  Małgorzata Pachecka,  Wójt Gminy Michałowice

  Ewa Wierzgała, dyrektor Centrum Usług Wspólnych

 

rekomendacja

rekomendacja 2

rekomendacja 3

 

 

                                                                                

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy

Zobacz także