04.10.2022 08:59

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY POŚWIĘCONEJ MICHAŁOWICKIM BOHATEROM

170
W niedzielę, w 78. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego przed siedzibą biblioteki przy ulicy Raszyńskiej 34, została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona pięciu młodym mężczyznom, przedwojennym mieszkańcom Michałowic, którzy 1 sierpnia 1944 r. z bronią w ręku stanęli do walki z niemieckim okupantem.

Wydarzenie zorganizowała Gmina Michałowice, a jego pomysłodawcą był Społeczny Komitet dla upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic, składający się z lokalnych społeczników oraz członków rodzin poległych bohaterską śmiercią Powstańców.

Odsłonięcia tablicy, przy której wartę honorową pełnili żołnierze 61. Batalionu Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,  wraz z Wójt Gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecką dokonali członkowie rodzin michałowickich bohaterów. Oni także, obok przedstawicieli powiatu, gminy, biblioteki oraz Zarządu Osiedla Michałowice złożyli pod tablicą kwiaty, a jej poświęcenia dokonał ks. proboszcz Marek Małkiewicz.

Natomiast w przeddzień odsłonięcia tablicy, w namiocie przy szkole w Michałowicach, odbył się koncert pieśni powstańczych pt. "Chłopcy silni jak stal…", zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach oraz Zarząd Osiedla Michałowice. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili artyści Łódzkiego Teatru Piosenki. którzy zaprezentowali najbardziej znane melodie, m.in.: "Marsz Mokotowa", "Pałacyk Michla", "Sanitariuszka Małgorzatka", a także utwory do słów Kamila Baczyńskiego oraz Stanisława Balińskiego.

 „Piątka” z Michałowic:

  • Zbigniew Maliński „Sławicz” - w Powstaniu Warszawskim brał udział w wieku 19 lat. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 2. kompania „Szare Szeregi”. Po 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Miał stopień podporucznika. Zmarł 23 września 1944 r. w wyniku odniesionych ran. Szlak bojowy: Śródmieście Północ.
  • Witold Janikowski „Vis” - najmłodszy uczestnik Powstania Warszawskiego z Michałowic, miał 16 lat jak wstąpił do AK. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Szlak bojowy: Śródmieście Północ. Po Powstaniu trafił do niewoli niemieckiej.
  • Józef Ostrowski „Kartacz” - w Powstaniu Warszawskim wziął udział w wieku 18 lat. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Został postrzelony, zmarł 22 sierpnia 1944 r. Do Powstania poszedł z ojcem Czesławem Ostrowskim. Miał stopień starszego strzelca. Szlak bojowy: Śródmieście Północ.
  • Czesław Ostrowski „Czesław” - najstarszy michałowicki uczestnik Powstania Warszawskiego. Przed wojną pracował w banku, w latach 30. zakupił ziemię od hrabiny Barbary Grocholskiej i wybudował dom. 1 sierpnia 1944 r. wraz z najstarszym, 18-letnim synem Józefem poszedł walczyć w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Czesław Ostrowski został dyrektorem jednego z wydawnictw „Ruchu” (później RSW „Prasa – Książka – Ruch”) – na stanowisku tym pracował do emerytury, czyli do drugiej połowy lat 60. ubiegłego stulecia.
  • Czesław Kiciński "Mars" - do Powstania Warszawskiego poszedł w wieku 18 lat. Oddział: Armia Krajowa – Zgrupowanie „Kryska” – 3. kompania – pluton 1140. Szlak bojowy: Górny Czerniaków. Odniesione rany: Ranny 15.09.1944 r. Przeżył Powstanie, zmarł w roku 2000.

 

Opracowano na podstawie tekstu:

mgr Ewa Kisiel

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także