31.07.2017 11:20

Ogłoszenie nr 6/2017 LGD

0
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
Opublikowany przez: Piotr Wykuż