21.03.2019 12:30

Ośrodek kultury w Komorowie – coraz bliżej

614
Od kilku lat społeczność Komorowa zabiega o budowę obiektu kultury. Jego powstanie jest coraz bliższe realizacji.

Zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi teren na cel kultury wyznaczony jest na części działki stanowiącej pl. Marii i Józefa Markowiczów. Na działce obecnie znajduje się skate park wybudowany w ramach dofinansowania z tzw. funduszy norweskich. Termin trwałości projektu upłynie w październiku 2021.

W styczniu 2019 wystąpiłam do Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia (przez które przeszło finansowanie) z zapytaniem, czy na w/w terenie jest możliwa wcześniejsza realizacja obiektu przeznaczonego na cele kultury i czy nie naruszy ona trwałości projektu.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że nie. Jak można przeczytać w załączonym piśmie: „… planowana budowa Domu Kultury w Komorowie może stanowić kontynuację osiągnięć projektu w zakresie profilaktyki zdrowotnej…”, oczywiście pod warunkiem utrzymania rezultatów projektu podstawowego.

W budżecie gminy na 2019 rok mamy kwotę 150.000 zł, której uruchomienie na cele projektowe w świetle oczekiwań mieszkańców staje się niezbędne.

Pl. Markowiczów to centrum Komorowa. W tym miejscu nie może powstać obiekt przypadkowy. Fundusze w tegorocznym budżecie pozwolą nam na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego, do którego mam nadzieję zgłosi się wielu utalentowanych architektów.

 

Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także