17.06.2024 17:25

Pani Bożena Okuń z fundacji Toto Animo laureatką konkursu Mazowiecka Lady D.

115
Wielki sukces Pani Bożeny Okuń, która w naszej gminie działa na rzecz osób z autyzmem. Kapituła konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przyznała jej tytuł Mazowieckiej Lady D. im. Krystyny Bochenek, w kategorii "Przyjaciółka osób z niepełnosprawnościami" Gratulujemy!

Konkurs dają szansę na docenienie pracy kobiet i mężczyzn, którzy przez swoją działalność są nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją dla innych.

Za swoja działalność nie była nigdy wyróżniona, a na rzecz osób z niepełnoprawnością pracuje już wiele lat także w naszej gmnie. Od 2011 roku zaangażowała się w pracę Fundacji Toto Animo. Współtworzyła Fundację Kraina OZA, która uzupełnia działalność Fundacji Toto Animo na rzecz osób niepełnosprawnych oraz lokalnej społeczności.

Przez lata doprowadziła do zorganizowania kilkudziesięciu wyjazdów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem wymagających dużego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Utworzyła klub dla osób z autyzmem „Ku samodzielności”, który przekształcił się w klub pod nazwą Błękitny Domek.  

Współkoordynuje wsparcie asystenckie oraz opiekę wytchnieniową, na co zdobywa dofinansowanie z różnych źródeł. Specjalizuje się w realizacji zadań zleconych, współpracy z samorządami, ministerstwami oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przybliża problemy osób z autyzmem i ich rodzin decydentom, konsultuje rozwiązania systemowe, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się podobną tematyką. Jest współautorką projektu budowy Wspomaganej  Społeczności Mieszkaniowej dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem, która powstaje w naszej gminie, w Regułach. Rozwiązała niejedną trudną sytuację życiową osób z niepełnosprawnościami, myśląc niekonwencjonalnie.  

Jeszcze raz gratulujemy przyznanej nagrody! 

 

 

O konkursie:

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Sam konkurs zainicjowany był w 2002 roku w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały przeniesione na grunt Mazowsza za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek – długoletniej przewodniczącej kapituły konkursu.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji