12.04.2018 12:20

Parkuj i jedź

516
Rozpoczynają się prace przygotowawcze do budowy II etapu parkingu w formule „Parkuj i Jedź” , na który gmina Michałowice uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania parkingu zielenią i małą architekturą.

Przy projektowaniu parkingu pomyślano nie tylko o jego podstawowej funkcjonalności –  114 miejsc postojowych dla samochodów ( w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) i 45  dla rowerów, system  monitorowania zajętości parkingu, stanowiska do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych,  oświetlenie, monitoring parkingu, zapewnienie dwóch wjazdów ( od ul. Kuchy i Alei Powstańców Warszawy), ale również zadbano o jego  dodatkową funkcjonalność i estetykę otoczenia. 

 

Dodatkowym celem inwestycji jest stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców gminy.  Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje usytuowanie w południowej części parkingu 16 ławek miejskich, w tym 4 z możliwością indukcyjnego ładowania telefonów (zasilanie fotowoltaiką) w otoczeniu zieleni. Przewidziano obsianie niezagospodarowanych terenów  trawą oraz wykonanie nasadzeń zielenią niską i średnią.

 

To właśnie zieleń oraz obiekty przestrzeni publicznych, takie jak ławki miejskie, wiaty rowerowe i inne elementy małej architektury zostaną wyłonione  w ramach ogłoszonego konkursu. Jego wynik  poznamy 27 kwietnia br. 

 

 

link do Konkursu:

 

link do koncepcji zagospodarowania przestrzennego:

.

Podobne tematy: konkurs

Zobacz także