12.04.2011 14:30

PIERWSZA ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

8
W dniu 09 kwietnia 2011 r., w przeddzień rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, na cmentarzu parafialnym w Komorowie zostały złożone kwiaty na grobie ppor. Artura Francuza, funkcjonariusza BOR, mieszkańca naszej gminy.


Wieniec od prezydenta RP składał Marek Tymiński
Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Wieniec od Prezesa Rady Ministrów RP składał Roman Jaworski
Kierownik Wojewódzkiego Centrum zarządzania Kryzysowego

Wieniec od Prezydent m.st. Warszawy złożyła Marzanna Krajewska
Dyrektor Biura Planowania BudżetowegoW imieniu mieszkańców Gminy Michałowice
wiązankę złożył wójt Krzysztof Grabka

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji