Archiwalny
22.03.2022 08:59

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUPM) - konultacje

92
Do 30 kwietnia bieżącego na terenie naszej gminy prowadzone będą badania ankietowe Planu Zrównoważonej Mobilności. Plan ten jest tworzony przez Metropolię Warszawską, aby poznać najlepsze kierunki dalszego rozwoju i poprawy transportu oraz przemieszczania się także w naszej gminie

W wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej metropolii warszawskiej ankieterzy zapytają mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im się w swoich miejscowościach. 

W naszej gminie zostanie przeprowadzonych 100 wywiadów (lista miejscowości znajduje się w  dołączonym pliku).

Zebrane podczas badania informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także rozwoju transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Skutkiem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat oraz ludzi.

W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym do badania zostanie zaproszona jedna osoba, a badanie będzie trwało około 15 minut.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator. [tutaj można zamieścić wzór identyfikatora]

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie internetowej: omw.um.warszawa.pl

 

grafika prezntujaca wydarzenie

Wykaz miejscowości

Lista miejscowosci

List przewodni

list-przewodni-ppmo-dot-ankiet.pdf

Identyfikator ankietera

identyfikator-ankietera.pdf
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog, SUMP

Zobacz także