24.07.2018 11:35

Podpisana umowa na przebudowę rowu U-1

475
Dnia 23 lipca 2018 r. wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka podpisał umowę zawartą pomiędzy: Gminą Michałowice, Miastem Pruszków oraz Miastem Stołecznym Warszawa a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o. na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, tj. budowy kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich, na odcinku od ul. Królewskiej do granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Ogrodowa) w Regułach.

Prace przy etapie IIIa obejmą m.in.: rozebranie 640 m2 nawierzchni asfaltowych, 450 m2 nawierzchni z kostki brukowej, 158 m krawężników, demontaż 246 m przepustów, odmulenie 1600 m rowów, wykonanie 1283 m rurociągu, 287 m przepustów, 25 szt. studni, 9 szt. wpustów deszczowych z osadnikiem, instalacja 4 szt. separatorów koalescencyjnych, których zadaniem będzie usuwanie substancji ropopochodnych, zabetonowanie przepustów pod
Al. Jerozolimskimi o kubaturze 121 m3, 2962 m2 umocnienia skarp i dna rowów płytami bet., 808 m2 nawierzchni asfaltowych, 450 m2 nawierzchni z kostki bet., 4.390 m2 plantowania, humusowania i obsiewu poboczy, przebudowa kolidującego wodociągu, a także przebudowa kolidującego gazociągu.

 

Koszt inwestycji wyniesie brutto 18.721.517,33 zł, a planowany termin jej zakończenia przypada na 31 grudnia 2018 r.