10.02.2023 14:15

Prezentacja koncepcji architektonicznej nowej przychodni zdrowia Reguły/Michałowice

372
W Regułach, przy WKD Michałowice i ul. Dworcowej, ma powstać kompleks przychodni zdrowia wraz z siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się 9 lutego br. w urzędzie gminy, zaprezentowaliśmy koncepcję architektoniczną planowanego obiektu.

Na spotkanie zaprosiła wójt gminy, Małgorzata Pachecka. Uczestniczyli w nim radni, projektanci oraz pracownicy urzędu gminy i GOPSu. 

Teren przeznaczony pod budowę budynku zlokalizowany jest w Regułach, w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 11 Listopada, Regulskiej i Cichej, składa się on z działek o nr ew. 633/4, 634, 635/4. Dwie z powyższych działek udało nam się pozyskać w ubiegłym roku od  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Teren,  na którym usytuowane są działki jest dobrze położony i skomunikowany z otoczeniem, dostępny bezpośrednio z peronu stacji kolejki WKD. Grunt znajduje się przy planowanej ścieżce pieszo-rowerowej z Reguł do Michałowic. 

Zespół obiektów przychodni zdrowia i siedziby GOPS został ulokowany w zachodniej części działki, tak aby maksymalnie odsunąć go od hałasu linii kolejowej i zbliżyć do planowanych w przyszłości terenów zielonych. Powierzchnia obiektu wynosi ok. 4 tys. m2, z czego powierzchnia użytkowa stanowi około 65%.

Wszystkie części zespołu budynków stanowią odrębne budynki, które mogą działać niezależnie. 

Projektowany budynek przychodni zdrowia zapewnia możliwość świadczenia: 

  • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) składającej się z: poradni dzieci, dorosłych, położnej, pielęgniarki rodzinnej, medycyny szkolnej i punktu szczepień,
  • przychodni specjalistycznych m. in.: chirurga, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa, medycyna pracy;
  • opieki stomatologicznej;
  • diagnostyki m.in: USG, RTG, Echo serca, EKG, Spirometria, Biopsje, badanie pola widzenia, badanie słuchu;
  • sprzedaży leków: apteka w parterze budynku;
  • usług medycznych.

W budynku przewidziana jest również siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Michałowice,  w którym będą m.in.: gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA), placówka wsparcia dziennego Świetliki, punkt pomocy specjalistycznej (PPS), wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, zespół interdyscyplinarny oraz mieszkania wytchnieniowe. Ponadto przewidziana jest sala gdzie organizowane będą zajęcia fitness. 

Przed budynkiem zaplanowany jest parking. W tym roku planujemy wykonać dokumentację projektowo-wykonawczą tego obiektu. 

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także