21.12.2020 17:35

Program Ochrony Powietrza – wytyczne dla mieszkańców

542
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego, którego wynikają nowe obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. Celem programu jest kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu.


Szanowni Mieszkańcy,

nowy program zapewni kompleksową poprawę jakości powietrza na Mazowszu. 

8 września Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego, z którego wynikają nowe obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy maja maksymalnie 6 lat.

Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza.

Program ochrony powietrza zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Jednym z działań będzie przeprowadzenie do końca 2021 r. szczegółowej inwentaryzacji źródeł ciepła. Taka inwentaryzacja pozwoli zaplanować dalsze działania gminy w kwestii poprawy jakości powietrza. O inwentaryzacji będziemy jeszcze szerzej pisać w kolejnych artykułach.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, dlatego po raz pierwszy w programie określono ich obowiązki m.in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca przy ich inwentaryzacji, zakaz stosowania dmuchaw czy też zakaz palenia w kominkach w dniach, kiedy zanieczyszczenie pyłami przekroczy wartości dopuszczalne. Zakaz palenia w kominkach nie będzie obowiązywał w dniach, kiedy jakość powietrza jest dobra i będzie dotyczyć tylko tych budynków/lokali, w których kominek nie jest jedynym źródłem ciepła.W 2021 r w naszej gminie zamierzamy wdrożyć program umożliwiający wymianę pieców wysokoemisyjnych na niskoemisyjne. Program będzie podobny do tego, który działał przez ostatnie 3 lata, korzystanie z niego będzie łatwiejsze dla mieszkańca. Przede wszystkim będzie to program dotacyjny, co oznacza że będzie możliwość uzyskania zaliczki do 7.000 zł i rozliczenia jej po instalacji nowego, pro-ekologicznego źródła ogrzewania.

Szybka informacja o jakości powietrza - nowy POP dla Mazowsza to dokument ważny z punktu widzenia mieszkańców. To dzięki niemu mieszkańcy gminy będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak się należy zachować w takich sytuacjach.W dniach prognozowanego przekroczenia norm ogłaszane będą alarmy smogowe. Stan zagrożenia smogiem podzielono na trzy poziomy. Kolorem żółtym oznaczono POZIOM 1, kolorem pomarańczowym POZIOM 2, natomiast kolorem czerwonym opisano POZIOM 3. Propozycje działań dla mieszkańców przedstawiono na grafice dołączonej do artykułu. Alerty o ryzyku przekroczenia poziomu 3 (czerwonego -alarmowego) mieszkańcy będą otrzymywać w formie SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Dodatkowo Gmina Michałowice będzie informowała mieszkańców za pomocą aplikacji Eco Harmonogram oraz gminnej aplikacji, również za pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy i Facebooka. Zachęcamy do monitorowania powyższych stron, śledzenia informacji w lokalnych mediach oraz odczytywania alertów SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Zachęcamy tez do zainstalowania aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)


Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

alerty

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji