03.03.2021 12:59

PRZEBUDOWA DRÓG I ZWIĄZANE Z TYM UTRUDNIENIA W RUCHU

233
Na terenie naszej gminy rozpoczynają się inwestycje, w związku z którymi mogą wystąpić czasowe utrudnienia w organizacji ruchu. Są to przebudowy ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, ul. Ryszarda w Komorowie, parkingu przy cmentarzu w Komorowie oraz budowa parkingu przy cmentarzu w Michałowicach.
  • Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii na odcinku od ul. Spisaka do ul. Sosnkowskiego – 502,50 mb.

W ramach przebudowy powstaną nowe chodniki, zjazdy, skrzyżowania, pobocza, kanalizacja deszczowa, a także przystanek autobusowy. Przebudowane zostaną też napowietrzna linia telekomunikacyjna i telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Inwestycję zrealizuje firma PPUH EFEKT sp. z o.o. z Warszawy, a jej koszt wyniesie 1 340 700 zł.

Przebudowa ma trwać do 31 sierpnia 2021 r.

 

  • Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - 397 m.

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia (pasy ruchu i ściek przykrawężnikowy) oraz odwodnienie (na odcinku od ul. Waldemara do torowiska WKD), a także zjazdy do posesji, plac do zawracania samochodów, skrzyżowania, zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, kanalizacja deszczowa i zieleńce.

Inwestycję zrealizuje firma Gór-Bud Grzegorz Górski z Korytnicy, a jej koszt wyniesie 1 228 413 zł.

Przebudowa ma trwać do 31 sierpnia 2021 r.

 

  • Przebudowa parkingu w rejonie cmentarza w Komorowie Wsi przy ul. Turystycznej.

W ramach inwestycji, w rejonie cmentarza, powstanie nowy chodnik wraz z przejściem dla pieszych, przebudowane zostaną istniejące zjazdy, wyremontowane płyty ażurowe oraz wybudowane drogi manewrowe.

Inwestycję zrealizuje Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot w spadku  z Warszawy, a jej koszt wyniesie 362 146 zł.

Planowany termin realizacji – do 31 maja 2021 r.

 

  • Budowa parkingu przy cmentarzu przy Al. Topolowej w Michałowicach.

W ramach inwestycji, od strony zachodniej cmentarza (wzdłuż części muru) powstanie nowy parking wraz z odwodnieniem.  

Inwestycję zrealizuje Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot w spadku  z Warszawy. Koszt inwestycji to 577 181 zł.

Budowa ma trwać do 30 czerwca 2021 r.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!

Zobacz także