24.06.2014 13:30

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

533
11 czerwca w Urzędzie Gminy Michałowice podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenia szkoleń oraz obsługę serwisową, która jest realizowana w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

W latach 2013-2015 wartość całego projektu, który jest współfinansowany ze środków unijnych (85%) i budżetu państwa (15%), wyniesie 1.492.535,60 zł.  

 

Umowę podpisali: wójt gminy - Krzysztof Grabka oraz członek zarządu firmy iCreatio Sp. z o.oz  Warszawy - Agata Jonasz. Firma dostarczy beneficjentom projektu komputery stacjonarne wraz z monitorem, a także dokona instalacji i konfiguracji sprzętu oraz przeprowadzi szkolenia dla ich użytkowników.  W okresie trwania projektu firma iCreatio Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za serwis zestawów oraz modernizację komputerów.   

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest skierowany do 118 gospodarstw domowych w gminie Michałowice. Szansę na otrzymanie bezpłatnego sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu miały przede wszystkim rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, samotni rodzice, osoby starsze, osoby niepełnosprawne czy dzieci i młodzież osiągające dobre wyniki w nauce, z rodzin, w których dochód wyniósł poniżej 1270,28 zł (rekrutacja trwała do 31 marca).

 

Dodatkowo utworzono 36 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych gminy:

  • Publiczna Biblioteka w Komorowie (ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów) - 10 komputerów i 1 urządzenie wielofunkcyjne.
  • Publiczna Biblioteka w Michałowicach (ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice) - 7 komputerów i  2 urządzenia wielofunkcyjne.
  • Filia biblioteki Michałowice w Nowej Wsi (Nowa Wieś, ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów) - 5  komputerów i 1 urządzenie wielofunkcyjne.
  • Gminne Centrum Wolontariatu (Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice) - 11 komputerów i 2 urządzenia wielofunkcyjne.
  • Urząd Gminy Michałowice (Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice) - 3 komputery i 1 urządzenie wielofunkcyjne.

 

Po rekrutacji beneficjentów, umowa na dostawę komputerów jest kolejnym etapem realizacji projektu. Obecnie trwa przetarg na świadczenie usług wraz z dostawą i montażem urządzeń zapewniających dostęp do Internetu.  Wkrótce osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym otrzymają bezpłatnie sprzęt, a poprzez zaplanowane szkolenia nauczą się korzystać z zasobów i usług dostępnych drogą on-line.  

 

 

.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także