01.04.2022 12:10

Przedstawiliśmy koncepcje zagospodarowania terenów w Regułach i Komorowie

485
Za nami spotkania, podczas których mieszkańcy poznali koncepcje powiększenia parku w Regułach i zagospodarowania terenów nad zmodernizowanym zalewem w Komorowie.

Park w Regułach

Spotkanie odbyło się 21 marca 2022 roku w urzędzie gminy.

Powierzchnia parku w Regułach powiększy się o 0,96 ha dzięki staraniom Władz Gminy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na mocy aktu notarialnego przekazał nieodpłatnie Gminie Michałowice działkę nr 483 w Regułach na cele publiczne -  utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców na terenach zielonych oraz infrastruktury sportowej i kulturalnej.

Jedna z koncepcji zagospodarowania tego miejsca zakłada powstanie parku i ogrodu społecznego wraz z m.in. z pawilonem botanicznym z funkcją edukacyjną, pergolą z dużym stołem integracyjnym,  boiskiem do siatkówki oraz placem zabaw dla dzieci starszych, przeniesienie siłowni plenerowej ze starej części parku oraz montaż drążków do kalisteniki i ćwiczeń siłowych. Natomiast druga, o charakterze  sportowo-rekreacyjnym:  urządzenie kortów tenisowych, boisk do siatkówki,  koszykówki, gry w bule, squasha, szachownicy plenerowej, plansz do ćwiczeń sprawnościowych, postawienie pawilonu obsługi aktywności sportowych (szatnie i sanitariaty)  oraz placu zabaw dla dzieci starszych.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu opowiedzieli się za rozwiązaniami, które przyniosą w to miejsce nową zieleń, drzewa i krzewy, które staną się siedliskiem dla ptaków. Uznanie zdobył pomysł budowy scenki koncertowej oraz instalacja ławek, oświetlenia i monitoringu, urządzenie miejsca na ognisko (a w zasadzie przeniesienia ogniska z zabytkowej części parku), wybudowania tężni zamiast ogródka społecznego oraz wykonania ścieżki rowerowej wokół parku i obsadzenia jej drzewami.

Uczestnicy spotkania poznali także koncepcję utworzenia ścieżek geologicznych w naszej gminie. Opowiedziała o niej dr hab. Maria Górska-Zabielska, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pomysł spotkał się z aprobatą mieszkańców - niewielka kolekcja głazów może być ustawiona w regulskim parku. Jednak ścieżka powinna być tak urządzona, by nie była głównym obiektem parku, a naturalnie wkomponowania w jego układ.

 

Tereny nad zalewem w Komorowie

Prezentacja wariantów zagospodarowania terenów nad zalewem odbyła się 25 marca br. w świetlicy Kaliszowy Gaik  w Komorowie Wsi.

Koncepcje zagospodarowania terenu nad komorowskim zalewem zostały sporządzane na podstawie wyników  przeprowadzonych 2021 roku konsultacji społecznych. Wzięło w nich udział ponad 440 osób (spotkania Word Cafe oraz ankieta). To bardzo dobry wynik, który świadczy o zainteresowaniu mieszkańców tym właśnie miejscem.

Wszystkie warianty zakładają utworzenie wokół zalewu ścieżki o nawierzchni z kruszywa, a także pływającej wyspy dla ptaków, pomostów, połączenia ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego w ciągu ulicy Głównej  poprzez przebudowę „dolnej” kładki jazu, a także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i urządzenie małej architektury.  Wariant drugi wprowadzający elementy rekreacyjne zakłada dodatkowo m.in. urządzenie trawiastego boiska do siatkówki i badmintona, palcu zabaw dla starszych dzieci , urządzenie terenu zielonego z miejscem do odpoczynku. Natomiast trzeci wprowadza dodatkowe elementy parkowe – ławki i stoły parkowe, zakłada przebudowę altany i oświetlenie ścieżki na prawym brzegu zalewu.  

Uczestnicy obydwu spotkań wyrażali opinie dotyczące przedstawionych koncepcji  zagospodarowania tych terenów.  Uwagi mieszkańców zostały spisane i  w oparciu o nie zostaną opracowane projekty urządzenia pozyskanego  terenu dla parku w Regułach oraz terenu nad komorowskim zalewem.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu zagospodarowania terenu oraz jego wykonanie.

 

 

Koncepcja 1 zagospodarowania parku w Regułach

koncept1.jpg

Koncepcja 2 zagospodarowania parku w Regułach

koncept2.jpg

Wariant 1 - zagospodarowanie terenu nad zalewem w Komorowie

wariant-1.pdf

Wariant 2 - zagospodarowanie terenu nad zalewem w Komorowie

wariant-2.pdf

Wariant 2 - zagospodarowanie terenu nad zalewem w Komorowie - detale plac zabaw

detale plac zabaw
wariant-2-detal-pl.-zabaw.pdf

Wariant 3 - zagospodarowanie terenu nad zalewem w Komorowie

wariant-3.pdf
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także