10.02.2017 15:05

Przestrzeń dla partycypacji

150
Gmina Michałowice przystąpiła do projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich w I naborze, który zakończył się 30 września 2016 r.

W ramach tego projektu samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych  (w naszym przypadku będzie to zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”) otrzymują wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów.

W ramach projektu organizatorzy:

  • wspólnie z przedstawicielami samorządu zaplanują przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobiorą i udostępnią narzędzia pomocne w prowadzeniu konsultacji (również narzędzia informatyczne);
  • przyznają grant na przeprowadzenie konsultacji do wysokości 20 tys. zł;
  • zapewnią szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy;
  • zaproszą na spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.

Grant przyznawany w ramach projektu może być przeznaczony wyłącznie na realizację procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Gmina Michałowice pomyślnie przeszła proces rekrutacji do projektu i 6 grudnia 2016 r. podpisała ”Deklarację współpracy przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu Przestrzeń dla Partycypacji”.

IPK został opracowany przez zespół projektowy w Urzędzie Gminy, przy merytorycznej pomocy zespołu wspierającego dedykowanego Gminie Michałowice przez realizatora projektu.

Obecnie IPK  jest poddawany ocenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez realizatora.

Po zatwierdzeniu IPK zostanie podpisana umowa grantowa.

Opublikowany przez: Piotr Wykuż