Przetargi, przebudowy, modernizacje...

03.11.2015 11:25     695
Przetargi, przebudowy, modernizacje...
Podobne tematy: przetargi, inwestycje

Mieszkańcy Granicy będą mogli korzystać z osiedlowej świetlicy prawdopodobnie już w przyszłym roku – właśnie rozpoczęło się postępowanie przetargowe na jej budowę. W najbliższym czasie nastąpią przebudowy ulic: Łąkowej i Kwiatowej w Nowej Wsi. Na ulicy Bodycha, która biegnie przez Reguły i Opacz-Kolonię zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii. Niebawem poznamy także firmy, które będą odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, jak również tę, która będzie wykonywała obsługę i konserwację sieci wodociągowej. Kończą się prace związane z poszerzeniem i utwardzeniem ciągu rowerowego, biegnącego wzdłuż torów kolejki WKD w Regułach.


Świetlica w Granicy powstanie na działce o powierzchni 1437 m2, położonej przy skrzyżowaniu ulic: Czeremchy i Pruszkowskiej. Od tej pierwszej zostanie zapewniony dojazd dla samochodów i rowerów, natomiast od ul. Pruszkowskiej - będzie możliwe dojście do dla osób pieszych.  

Budynek będzie jednokondygnacyjny, z  poddaszem o powierzchni 133,1 m2, na którym zaplanowano m.in. zaplecze techniczne. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 186,5 m2. Największą jej część, 122,2 m2, będzie zajmowała wielofunkcyjna sala. Pozostała powierzchnia zostanie wykorzystana na zaplecze -  toalety, kuchnię, szatnię i  magazyn. Obiekt w całości będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku będzie przylegał drewniany taras. Zostanie zagospodarowany także teren wokół świetlicy - powstaną chodniki, miejsca postojowe dla aut oraz dla rowerów. Zostanie nasadzona zieleń, zamontowane zostaną elementy małej architektury (m.in. ławki). Teren wokół obiektu zostanie oświetlony, a całość będzie monitorowana.

Świetlica w Granicy będzie pierwszą, która zostanie wybudowana w systemie pasywnym. Oznacza to, że obiekt będzie wyróżniał się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz przy jego budowie będzie zastosowany szereg rozwiązań, który zminimalizuje zużycie energii w trakcie eksploatacji. Budynek zostanie wykonany z konstrukcji szkieletowej stalowej, zaś elewacja - z cegły oraz wentylowanego drewna. Stolarka budowlana (okna i drzwi) ma spełniać wymogi obiektów pasywnych. Świetlica będzie zaopatrywana w ciepło za pomocą pompy ciepła oraz dostosowaną do niej instalacją grzewczą. Dzięki wykonaniu instalacji fotowoltaicznej cześć energii elektrycznej będzie pozyskiwana z energii słonecznej. W całym budynku zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (systemem umożliwiającym na dostarczenie świeżego powietrza i usunięcie zużytego wraz z zanieczyszczeniami) i odzyskiem ciepła. Firma wyłoniona w przetargu będzie miała maksymalnie 8 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację tej inwestycji. 

 

W najbliższym czasie planowana jest przebudowa ul. Łąkowej i Kwiatowej  w Nowej Wsi. Ul. Łąkowa przebiega wzdłuż zabudowy jednorodzinnej i torów kolei WKD. Obecnie nawierzchnia jest wyeksploatowana, ponadto brakuje w niej kanalizacji deszczowej. Na całości przebudowanej jezdni (długość 560 mb) zostanie położona betonowa kostka brukowa. W planach przewidziano także odwodnienie ulicy oraz przygotowanie utwardzonego pobocza. Według harmonogramu prac cała inwestycja zakończy się w końcu maja 2016 roku. Natomiast ul. Kwiatowa zostanie przebudowana na łącznym odcinku  220 mb. Obecna  nawierzchnia z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego zostanie zastąpiona kostką brukową, z której zostaną wykonane także zjazdy do posesji. Prace powinny zostać zakończone jeszcze w tym roku. 

 

Krótki remont czeka ul. Bodycha. Odcinek między ul. Prawniczą w Opaczy-Kolonii, a ul. Regulską w Regułach ma zostać wyrównany. W ramach prac dotychczasowa nawierzchnia zostanie poddana frezowaniu wyrównawczemu i uzupełnieniu ubytków. Dalszy etap obejmie ułożenie ponad 4 tys. m2 nakładki asfaltowej.

 

W gminie wkrótce przybędą kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Powstaną one  w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii.  W ramach inwestycji sieć wodociągowa gminy wydłuży się o blisko 200 metrów, zaś kanalizacyjna o 214 mb. Dodatkowo zostaną wybudowane przyłącza do sieci. Prace mają zakończyć się w grudniu br.

 

Niebawem poznamy firmy, które w najbliższym sezonie zimowym będą odpowiedzialne za utrzymanie dróg na terenie naszej gminy. Drogi gminne w większości mają  twardą nawierzchnię, a ich sieć stanowi regularny układ dostosowany do bezpośredniej obsługi nieruchomości. Firmy wybrane w przetargu będą łącznie odpowiadały za odśnieżanie niemal 132 kilometrów ulic oraz ponad 20 kilometrów chodników.

Oprócz gminnych ulic sieć drogową w naszej gminie tworzą także: droga wojewódzka (Al. Jerozolimskie - droga nr 719 Warszawa - Żyrardów) oraz drogi powiatowe (ul. Jesionowa w Michałowicach, ul. Polna w Opaczy-Kolonii, ul. Targowa w Opaczy Małej, ul. Regulska i Aleja Powstańców Warszawy w Regułach,  ul. Parkowa i Pęcicka w Pęcicach, ul. Sokołowska w Sokołowie, ul. Parkowa i Księdza Woźniaka w Suchym Lesie, ul. Komorowska i Sanatoryjna w Pęcicach Małych, Al. Marii Dąbrowskiej i ul. Komorowska w Komorowie, ul. Pruszkowska i ul. Główna w Granicy oraz ul. Brzozowa położona w Komorowie i Nowej Wsi). Za ich stan i zimowe utrzymanie odpowiadają, odpowiednio, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.  

 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostawie wody, eksploatacji, obsłudze i konserwacji dwóch stacji uzdatniania wody oraz konserwacji sieci wodociągowej na terenie gminy Michałowice, wraz z przyłączami, w okresie od 1.12.2015 r. do 31.12.2017 r. Dwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w zachodniej i środkowej części gminy. Stacja Uzdatniania Wody w Pęcicach zasila miejscowości: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las. Natomiast stacja w Komorowie -  Nową Wieś,  Komorów i Granicę. Pozostała część gminy: Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Reguły oraz osiedle Agricola w Pęcicach zaopatrywana jest w wodę z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Nowemu operatorowi zostanie powierzone  93 590 m sieci wodociągowej oraz 3 702 przyłącza. Będzie on także odpowiedzialny za usuwanie awarii sieci na terenie całej gminy oraz dbałość o właściwą czystość wody dostarczanej z gminnych stacji uzdatniania wody. Wynik postępowania poznamy w drugiej połowie listopada 2015 roku.

 

Kończące się prace poszerzające i utwardzające ciąg rowerowy wzdłuż torów kolejki WKD w Regułach sprawią, że miłośnicy wycieczek rowerowych  będą mogli korzystać z kolejnego odcinka trasy dla nich przeznaczonej. Ścieżka ta jest także dużym udogodnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców ul. Stefana Czarnieckiego i Zielonej z pozostałą częścią miejscowości (znacznie krótsza trasa umożliwiającą dojazd do Urzędu Gminy Michałowice, obiektów handlowych znajdujących się w jego pobliżu, regulskiego parku i strefy rekreacji - przy ul.  Wiejskiej) oraz Michałowicami (m.in. dojazd do szkoły, gminnej biblioteki).  

 

 

 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Budynek w Komorowie przy ul. Ceglanej przed modernizacją - tu ma powstać Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora 06.08.2018 13:35

W Komorowie przy ul. Ceglanej powstanie Dzienny Dom Seniora. Będzie się on mieścił w budynku, który zostanie przebudowany i dostosowany do jego potrzeb. Na realizację tego projektu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 300 000 zł w ramach programu „Senior+”. Zakłada się, że Dzienny Dom Seniora (DDS) rozpocznie swoją działalność na początku 2019 r.

czytaj więcej
Trwa budowa świetlicy w Opaczy-Kolonii (zdjęcie UG)

Gminne inwestycje 13.07.2018 11:50

Sezon wakacyjny i urlopowy w pełni, ale nie jest to z pewnością czas przerwy dla inwestycji. One trwają cały rok (planowanie, organizowanie przetargów i wreszcie wykonawstwo). Wybierzmy się zatem na inwestycyjną wycieczkę po naszej gminie.

czytaj więcej
Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie

Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie 18.05.2018 11:59

Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 21 maja.

czytaj więcej
ul. Podlaska- dziś

Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie 08.05.2018 08:20

Od środy, 9 maja rozpocznie się przebudowa ulicy Podlaskiej w Komorowie.

czytaj więcej
Rozlicz PIT 2017 tam gdzie mieszkasz

Rozlicz PIT 2017 tam gdzie mieszkasz 04.04.2018 10:05

Zachęcamy osoby, które mieszkają w naszej gminie, a nie są tu zameldowane, do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, właściwym ze względu na miejsce zamieszania.

czytaj więcej
Pełnowymiarowe boisko z trybunami w Granicy

Gmina Michałowice w inwestycyjnej czołówce Mazowsza! 16.10.2017 10:40

Nasza gmina jest 3. gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2016, który został opublikowany przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

czytaj więcej
REGULSKA w Michałowicach – jeszcze chwila zanim ruszy

REGULSKA w Michałowicach – jeszcze chwila zanim ruszy 12.07.2017 15:15

Niekorzystne warunki atmosferyczne, obfite opady deszczu i wichury powodujące liczne awarie na liniach energetycznych, spowodowały przesunięcie terminu zakończenia przebudowy ul. Regulskiej w Michałowicach na 31 lipca br.

czytaj więcej
Inwestycja PAŻP w Regułach

Inwestycja PAŻP w Regułach 14.10.2016 12:00

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnej, w drodze przetargu, działkę nr 616/4 w Regułach.

czytaj więcej
Zaprojektowany budynek świetlicy w Suchym Lesie

Inwestycje 13.07.2016 15:15

W ostatnim czasie odbyły się kolejne postępowania przetargowe na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych. Trwają prace związane z przebudową ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi oraz wykonaniem chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca budowy świetlicy w Suchym Lesie.

czytaj więcej
Projektowane boisko w Granicy

Gminne obiekty sportowe 29.06.2016 12:05

Baza sportowa naszej gminy zostanie powiększona o 2 kolejne obiekty. Wkrótce w Pęcicach Małych zostaną zakończone prace związane z budową boiska do siatkówki i koszykówki, natomiast w Granicy rozpoczęła się inwestycja, w efekcie której powstanie obiekt piłkarski spełniający wymogi PZPN i MZPN dla rozgrywek zespołów do IV ligi włącznie. W Michałowicach, przy zespole szkół, trwa kompleksowa odnowa istniejącego boiska i bieżni.

czytaj więcej