03.11.2015 11:25

Przetargi, przebudowy, modernizacje...

759
Mieszkańcy Granicy będą mogli korzystać z osiedlowej świetlicy prawdopodobnie już w przyszłym roku – właśnie rozpoczęło się postępowanie przetargowe na jej budowę. W najbliższym czasie nastąpią przebudowy ulic: Łąkowej i Kwiatowej w Nowej Wsi. Na ulicy Bodycha, która biegnie przez Reguły i Opacz-Kolonię zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii. Niebawem poznamy także firmy, które będą odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, jak również tę, która będzie wykonywała obsługę i konserwację sieci wodociągowej. Kończą się prace związane z poszerzeniem i utwardzeniem ciągu rowerowego, biegnącego wzdłuż torów kolejki WKD w Regułach.

Świetlica w Granicy powstanie na działce o powierzchni 1437 m2, położonej przy skrzyżowaniu ulic: Czeremchy i Pruszkowskiej. Od tej pierwszej zostanie zapewniony dojazd dla samochodów i rowerów, natomiast od ul. Pruszkowskiej - będzie możliwe dojście do dla osób pieszych.  

Budynek będzie jednokondygnacyjny, z  poddaszem o powierzchni 133,1 m2, na którym zaplanowano m.in. zaplecze techniczne. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 186,5 m2. Największą jej część, 122,2 m2, będzie zajmowała wielofunkcyjna sala. Pozostała powierzchnia zostanie wykorzystana na zaplecze -  toalety, kuchnię, szatnię i  magazyn. Obiekt w całości będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku będzie przylegał drewniany taras. Zostanie zagospodarowany także teren wokół świetlicy - powstaną chodniki, miejsca postojowe dla aut oraz dla rowerów. Zostanie nasadzona zieleń, zamontowane zostaną elementy małej architektury (m.in. ławki). Teren wokół obiektu zostanie oświetlony, a całość będzie monitorowana.

Świetlica w Granicy będzie pierwszą, która zostanie wybudowana w systemie pasywnym. Oznacza to, że obiekt będzie wyróżniał się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz przy jego budowie będzie zastosowany szereg rozwiązań, który zminimalizuje zużycie energii w trakcie eksploatacji. Budynek zostanie wykonany z konstrukcji szkieletowej stalowej, zaś elewacja - z cegły oraz wentylowanego drewna. Stolarka budowlana (okna i drzwi) ma spełniać wymogi obiektów pasywnych. Świetlica będzie zaopatrywana w ciepło za pomocą pompy ciepła oraz dostosowaną do niej instalacją grzewczą. Dzięki wykonaniu instalacji fotowoltaicznej cześć energii elektrycznej będzie pozyskiwana z energii słonecznej. W całym budynku zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (systemem umożliwiającym na dostarczenie świeżego powietrza i usunięcie zużytego wraz z zanieczyszczeniami) i odzyskiem ciepła. Firma wyłoniona w przetargu będzie miała maksymalnie 8 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację tej inwestycji. 

 

W najbliższym czasie planowana jest przebudowa ul. Łąkowej i Kwiatowej  w Nowej Wsi. Ul. Łąkowa przebiega wzdłuż zabudowy jednorodzinnej i torów kolei WKD. Obecnie nawierzchnia jest wyeksploatowana, ponadto brakuje w niej kanalizacji deszczowej. Na całości przebudowanej jezdni (długość 560 mb) zostanie położona betonowa kostka brukowa. W planach przewidziano także odwodnienie ulicy oraz przygotowanie utwardzonego pobocza. Według harmonogramu prac cała inwestycja zakończy się w końcu maja 2016 roku. Natomiast ul. Kwiatowa zostanie przebudowana na łącznym odcinku  220 mb. Obecna  nawierzchnia z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego zostanie zastąpiona kostką brukową, z której zostaną wykonane także zjazdy do posesji. Prace powinny zostać zakończone jeszcze w tym roku. 

 

Krótki remont czeka ul. Bodycha. Odcinek między ul. Prawniczą w Opaczy-Kolonii, a ul. Regulską w Regułach ma zostać wyrównany. W ramach prac dotychczasowa nawierzchnia zostanie poddana frezowaniu wyrównawczemu i uzupełnieniu ubytków. Dalszy etap obejmie ułożenie ponad 4 tys. m2 nakładki asfaltowej.

 

W gminie wkrótce przybędą kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Powstaną one  w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii.  W ramach inwestycji sieć wodociągowa gminy wydłuży się o blisko 200 metrów, zaś kanalizacyjna o 214 mb. Dodatkowo zostaną wybudowane przyłącza do sieci. Prace mają zakończyć się w grudniu br.

 

Niebawem poznamy firmy, które w najbliższym sezonie zimowym będą odpowiedzialne za utrzymanie dróg na terenie naszej gminy. Drogi gminne w większości mają  twardą nawierzchnię, a ich sieć stanowi regularny układ dostosowany do bezpośredniej obsługi nieruchomości. Firmy wybrane w przetargu będą łącznie odpowiadały za odśnieżanie niemal 132 kilometrów ulic oraz ponad 20 kilometrów chodników.

Oprócz gminnych ulic sieć drogową w naszej gminie tworzą także: droga wojewódzka (Al. Jerozolimskie - droga nr 719 Warszawa - Żyrardów) oraz drogi powiatowe (ul. Jesionowa w Michałowicach, ul. Polna w Opaczy-Kolonii, ul. Targowa w Opaczy Małej, ul. Regulska i Aleja Powstańców Warszawy w Regułach,  ul. Parkowa i Pęcicka w Pęcicach, ul. Sokołowska w Sokołowie, ul. Parkowa i Księdza Woźniaka w Suchym Lesie, ul. Komorowska i Sanatoryjna w Pęcicach Małych, Al. Marii Dąbrowskiej i ul. Komorowska w Komorowie, ul. Pruszkowska i ul. Główna w Granicy oraz ul. Brzozowa położona w Komorowie i Nowej Wsi). Za ich stan i zimowe utrzymanie odpowiadają, odpowiednio, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.  

 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostawie wody, eksploatacji, obsłudze i konserwacji dwóch stacji uzdatniania wody oraz konserwacji sieci wodociągowej na terenie gminy Michałowice, wraz z przyłączami, w okresie od 1.12.2015 r. do 31.12.2017 r. Dwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w zachodniej i środkowej części gminy. Stacja Uzdatniania Wody w Pęcicach zasila miejscowości: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las. Natomiast stacja w Komorowie -  Nową Wieś,  Komorów i Granicę. Pozostała część gminy: Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Reguły oraz osiedle Agricola w Pęcicach zaopatrywana jest w wodę z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Nowemu operatorowi zostanie powierzone  93 590 m sieci wodociągowej oraz 3 702 przyłącza. Będzie on także odpowiedzialny za usuwanie awarii sieci na terenie całej gminy oraz dbałość o właściwą czystość wody dostarczanej z gminnych stacji uzdatniania wody. Wynik postępowania poznamy w drugiej połowie listopada 2015 roku.

 

Kończące się prace poszerzające i utwardzające ciąg rowerowy wzdłuż torów kolejki WKD w Regułach sprawią, że miłośnicy wycieczek rowerowych  będą mogli korzystać z kolejnego odcinka trasy dla nich przeznaczonej. Ścieżka ta jest także dużym udogodnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców ul. Stefana Czarnieckiego i Zielonej z pozostałą częścią miejscowości (znacznie krótsza trasa umożliwiającą dojazd do Urzędu Gminy Michałowice, obiektów handlowych znajdujących się w jego pobliżu, regulskiego parku i strefy rekreacji - przy ul.  Wiejskiej) oraz Michałowicami (m.in. dojazd do szkoły, gminnej biblioteki).  

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: przetargi, inwestycje

Zobacz także