Archiwalny
Data wydarzenia: 16.11.2021 08:00

Przygotuj świąteczną kartkę dla seniora

55
Święta Bożego Narodzenia tuż-tuż. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zachęca mieszkańców do własnoręcznego przygotowania Bożonarodzeniowych kartek wraz z życzeniami dla seniorów.

Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, Urząd Gminy Michałowice.

 

Przygotowaną kartkę należy dostarczyć i wrzucić do przygotowanej skrzynki w siedzibie GOPS w Regułach. Na kartkach należy własnoręcznie wpisać życzenia.

Kartki można dostarczać do wtorku 30 listopada.

Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać drogą elektroniczną:

a.swiatko|gops.michalowice.pl| |a.swiatko|gops.michalowice.pl

 

Przygotuj kartkę dla seniora

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także