08.09.2015 08:30

Referendum 2015

131
Mieszkańcy gminy głosowali w 11 obwodowych komisjach do spraw referendum. Frekwencja wyniosła 10,89%. Najwięcej osób wzięło udział w obwodzie głosowania nr 8, w Komorowie (12,84% uprawnionych).

Dla porównania frekwencja w Polsce wyniosła 7,8%, zaś w powiecie pruszkowskim 9,57%. W gminie Michałowice były 13 254 osoby uprawnione do głosowanie; 1443 mieszkańców oddało ważne głosy.

 

Frekwencja (wg numeru i granicy obwodu głosowania):

nr 1 sołectwo Opacz-Kolonia: 12,36%

nr 2 sołectwa Opacz Mała i Michałowice oraz osiedle Michałowice: 11,81% 

nr 3 osiedle Michałowice: 11,07%

nr 4 sołectwo Reguły: 8,24%

nr 5 sołectwa: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Lasy: 7,53%

nr 6 sołectwo Komorów: 10,19%

nr 7 osiedle Komorów: 11.54%

nr 8 osiedle Komorów: 12,84%

nr 9 osiedle Komorów: 9,24%

nr 10 osiedle Granica: 11,43%

nr 11 sołectwo Nowa Wieś: 11,99%

 

Wyniki głosowania w gminie - odpowiedzi na "tak"

 

Pytanie 1. 

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? - 75,5% (kraj - 78,75%)

Pytanie 2. 

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? - 20,06% (kraj - 17,37%)

Pytanie 3.

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? - 97,23% (kraj 94,51%)

 

źródło: www.referendum2015.pkw.gov.pl

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji