02.09.2011 12:00

Ruszyły warsztaty dla mieszkańców

6
W sierpniu rozpoczęły się warsztaty kierowane dla klientów GOPS oraz mieszkańców Gminy Michałowice realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków EFS POKL - Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji