25.03.2013 12:00

Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

83
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi została doposażona w samochód marki Nissan Terrano 2. Pojazd, który został przekazany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, będzie spełniał funkcję samochodu rozpoznania ratowniczego. W uroczystości, która odbyła się 23 marca, uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, Elżbieta Biczyk, radna z Nowej Wsi, Sławomir Przybysz, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz strażacy z Nowej Wsi.
Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, wyraził nadzieję, że auto, które zostało przekazane dzięki doskonałej współpracy naszej gminy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, będzie dobrze służyło strażakom podczas wykonywana zadań ratowniczych. Dodał również, że funkcjonowanie OSP na terenie naszej gminy jest bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców. Strażacy, poza zasadniczą służbą ratowania i pomagania poszkodowanym, uczestniczą w wielu wydarzeniach w gminie.

Podczas spotkania nastąpiło także przekazanie sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia ledowego. Ich zakup został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, o których przeznaczeniu mieszkańcy Nowej Wsi zadecydowali podczas zebrania we wrześniu 2012 roku. Sprzęt nagłaśniający jest na wyposażeniu remizy strażackiej, ale będzie służył wszystkim mieszkańcom. Natomiast oświetlenie ledowe będzie wykorzystywane przez strażaków podczas akcji nocnych.

W kolejnej części spotkania Jerzy Pokropek, prezes OSP w Nowej Wsi, podziękował wszystkim ofiarodawcom i jednocześnie przyznał, że OSP w Nowej Wsi ma poważne plany inwestycyjne na przyszły rok. Powiedział, że obecnie straż posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Jest to: Mercedes-Benz Atego wraz z wyposażeniem i Star 244 GBAM również z wyposażeniem. Sprzętu przybywa – dodał Jerzy Pokropek, dlatego została podjęta decyzja o remoncie i powiększeniu garażu Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie zostały odczytane sprawozdania z działalności organizacyjno-gospodarczej, działalności ratowniczej, prewencyjnej i czynów społecznych.
W OSP w Nowej Wsi jest 41 strażaków, w tym 5 kobiet. Jednostka działa nieprzerwanie od 1926 roku, jest założycielem był Władysław Kamelski.
W 2012 roku jednostka straży wzywana była do 105 wyjazdów, w tym 44 razy do gaszenia pożarów, 61 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń.
Strażacy każdego roku organizują Piknik Strażacki, który odbywa się zwykle we wrześniu. Uczestniczą też w wielu imprezach gminnych, jak choćby w uroczystości w Pęcicach - przy pomniku mauzoleum.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała