21.07.2017 15:20

ŚCIEŻKI ROWEROWE - II etap ZIT - podpisano porozumienie

437
Nasza gmina wspólnie z Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Podkową Leśną, Pruszkowem i Żyrardowem będzie starała się o pozyskanie kolejnych środków unijnych na budowę spójnego systemu ścieżek rowerowych.

 

21 lipca w żyrardowskim budynku Resursy wójt, Krzysztof Grabka wraz z prezydentami i burmistrzami miast partnerskich podpisał porozumienie. 

 

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku udało nam się pozyskać, także działając w porozumieniu z tymi gminami i miastami, środki na budowę dróg rowerowych, w ramach I etapu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym (obecnie trwa postępowanie przetargowe).

 

Liczymy, że także i w tym etapie wspólny wniosek zostanie pozytywnie oceniony i otrzymamy unijne dofinansowanie. 

 

Realizacja powstania spójnej sieci ścieżek rowerowych będzie możliwa dzięki realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Projekt tworzy spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Wybudowane i zmodernizowane trasy rowerowe przyczynią się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji