09.03.2020 14:50

Sukces lokalnej oświaty. Gmina przyjazna edukacji

125
To wyróżnienie potwierdza wysoką jakość michałowickiej oświaty! Miło nam poinformować, że gmina Michałowice została laureatem w ogólnopolskim rankingu „Miejsca Sprzyjające Edukacji”. Nagrody przyznano nam w dwóch kategoriach, czyli we wszystkich, w których byliśmy oceniani. Ranking przygotował tygodnik „Wspólnota” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute.

Gmina Michałowice zajęła:

  • IV miejsce w ogólnym rankingu ogólnopolskim (za Podkową Leśną, Łęknicą z woj. Lubuskiego oraz Lesznowolą)

oraz

  • III miejsce w rankingu najlepszych gmin poniżej 20 tys. mieszkańców.

 

- Jestem duma z tych wyników, a wyróżnienie odebrałam w imieniu wszystkich obecnych, ale też poprzednich, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz samorządowców i pracowników Centrum Usług Wspólnych. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za troskę o szkoły i pracę na rzecz edukacji najmłodszych – mówi Małgorzata Pachecka, Wójt gminy Michałowice

W szkołach na terenie gminy pracują najlepsi pedagodzy, także dzięki staraniom gminy. Wynagradzamy ich pracę na poziomie wyższym niż średnia: dodatek za wychowawstwo w wysokości 400 zł jest wyższy niż wprowadzony ustawowo; wynagrodzenie nauczycieli mianowanych jest wyższe od wymaganego o 605 zł, a nauczycieli dyplomowanych o 971 zł. Od września 2019 r mamy też, dzięki uchwale Rady Gminy, większe środki na nagrody dla nauczycieli.

We wszystkich szkołach odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania i kreatywność uczniów. Są też zajęcia dla uczniów zdolnych oraz zajęcia innowacyjne np. teatralne, filmowe, literackie, kółko szachowe. Koszt tych zajęć to ok. 7 tys. złotych miesięcznie w każdej ze szkół. Rocznie 250 tys. złotych w skali całej gminy.

Nasi uczniowie mogą skorzystać ze stypendiów – za doskonałe wyniki w nauce, a także stypendiów sportowych i dla dzieci utalentowanych.

 „Ranking wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na samorządach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny”  [Wspólnota].

Tworząc ranking zastosowano metodologię, która brała pod uwagę różnice w sytuacji gmin. Szczególnymi kryteriami były:

A/ Dobry start – dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum,

B/ Nierówności – tzn. najwyższe miejsca zajmują gminy, w których różnica w wynikach egzaminów uczniów najmocniejszych i najsłabszych jest najmniejsza

C/ Postęp – odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej, a końcem nauki w gimnazjum, co możemy nazwać „edukacyjną wartością dodaną”. Wskaźnik ten określał pracę nauczycieli gimnazjalnych, z których wielu jest w tej chwili nauczycielami w szkołach podstawowych.

Ranking tworzony jest w oparciu o dane z ostatnich 5 lat i uwzględniał różne uwarunkowania samorządów – strukturę dochodów, specyfikę miejskich i wiejskich samorządów*.

 

Pełen ranking oraz metodologia dostępne na stronie internetowej: www.evidenceinstitute.pl

 

*Gminy poniżej 20 tys. mieszkańców, lecz z dochodami poniżej średniej i dużym bezrobociem były oceniane jako odrębna kategoria.

 

dyplom1

dyplom2

 

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska