13.11.2020 10:20

Surmie przy Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie

165
4 drzewa zostaną usunięte i zastąpione nasadzeniami.

W związku ze złym stanem surmi (katalp) przy Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie, które zostały uszkodzone na skutek anomalii pogodowych, Gmina wystąpiła do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ich wymianę. Wiatr połamał korony drzew, doprowadzając do zaburzeń statyki. Drzewa rosną w nachyleniu nad parkingiem, stanowiąc realne zagrożenie dla przechodniów oraz parkujących samochodów. Oprócz względów bezpieczeństwa, drzewa negatywnie wpływają na wizerunek miejsca w którym się znajdują.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie zezwolił Gminie Michałowice na usunięcie 4 drzew rodzaju surmia (katalpa) z działki nr 716/22 oraz zastąpienie ich nasadzeniami zastępczymi. Prace polegające na usunięciu drzew zrealizowane będą 13 listopada 2020 r. a nasadzenia zastępcze zostaną wykonane do 30 listopada 2020 r.

 

Wojciech Grzeniewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska