12.12.2012 14:00

Święto Wolontariuszy

56
30 listopada, w związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariatu, który przypada 5 grudnia, w świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii uroczyście świętowano Gminny Dzień Wolontariusza.
W wydarzeniu wzięło udział 80 osób w tym: wójt gminy Michałowice, radni rady gminy, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu z Warszawy Dariusz Pietrowski, przedstawiciele szkół raz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Michałowice, uczestnicy projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” oraz najliczniej reprezentowana grupa - wolontariusze. W trakcie uroczystości koordynatorka wolontariatu w GOPS Magdalena Kwiatkowska podsumowała pracę wolontariuszy w roku 2012, oraz przybliżyła obszary aktywności wolontariuszy, następnie wręczono podziękowania 44 wolontariuszom oraz 7 osobom, które przyczyniły się do rozwoju wolontariatu w szkołach. Oprócz podziękowań wręczono wyróżnienia. Za swoją systematyczną pracę zostało wyróżnionych 25 wolontariuszy. Ważnym elementem uroczystości było oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Wolontariatu w budynku gminnym przy ul. Ryżowej 90. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski, kierowniczka GOPS Michałowice Iwona Radzimirska, koordynatorka wolontariatu Magdalena Kwiatkowska oraz przedstawicielka wolontariuszy Magdalena Knapczyńska. GOPS Gminy Michałowice od 2008 r. realizuje program Gminne Centrum Wolontariatu w ramach którego prowadzone są działania o charakterze doradczym, edukacyjnym, informacyjnym oraz prowadzone są spotkania rozwojowe w ramach Klubu Wolontariusza. Przekazane na użytek GOPS pomieszczenia będą również wykorzystane do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego oraz spotkań w ramach Klubu Samopomocy Integracji i Aktywizacji. Realizacja wyżej wymienionych zadań jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju".

GOPS


Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji