06.04.2022 10:00

Szczepienia przeciwko HPV dla młodych mieszkańców naszej gminy

311
W tym roku rozpoczniemy realizację "Programu profilaktyki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022-2024”. Programem będą objęci dziewczynki i chłopcy w wieku 13-14 lat. Co roku będzie to ok. 280 dzieci.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiada m.in. za raka szyjki macicy, a także inne nowotwory żeńskich i męskich narządów płciowych. Kraje, które od lat stosują powszechne i bezpłatne szczepienia przeciwko HPV (np. Australia) wskazują na możliwość całkowitego wyeliminowania tego problemu zdrowotnego. A w Polsce mamy jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności na te nowotwory.

Wprowadzeniem programu szczepień przeciwko HPV zainteresowanych było wielu  mieszkańców gminy Michałowice. Wskazali oni  potrzebę  jego realizacji w przeprowadzonym w kwietniu 2021 roku badaniu ankietowym. Analiza kwestionariuszy wskazała potrzebę uwzględnienie w tym projekcie także chłopców.

Program skierowany jest do mieszkańców naszej gminy, dziewczynek i chłopców  w wieku 13-14 lat.  Szczepienie przeciwko HPV składa się z dwóch dawek. Pierwsza dawka szczepionki zostanie podana jeszcze przed wakacjami. Druga – będzie zrealizowana do końca roku.

Do szczepień będą kwalifikowani tylko mieszkańcy naszej gminy. Dlatego miejsce zamieszkania będzie  weryfikowane na podstawie ważnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice lub informacji zawartych w dokumentach składanych w Urzędzie Skarbowym – rozliczeniu rocznym lub formularzu aktualizacji adresu zamieszkania podatnika.

Integralnym elementem programu jest edukacja dziewczynek i chłopców oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie profilaktyki nowotworów wywoływanych przez brodawczaka ludzkiego (HPV)

Program będzie finansowany z środków własnych gminy. Został on opracowany w oparciu o rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024 został przyjęty  uchwałą  Rady Gminy Michałowice, podczas sesji, która odbyła się 29 marca 2022 roku

grafika prezntujaca informacje o programnie

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: HPV, szczepienia

Zobacz także