16.06.2020 10:05

Terminy przyjmowania wniosków „Dobry Start” i 500 plus

150
Od 1 lipca 2020 roku rusza kolejny sezon programu rządowego „Dobry Start”. Jednocześnie przypominamy, że wypłaty z programu 500 plus w roku 2020 są kontynuowane na podstawie wniosków złożonych w 2019 r.

Od 1 lipca 2020 roku rusza kolejny sezon programu rządowego „Dobry Start”. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS  oraz przez kanał bankowości elektronicznej.

  • Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmujemy od 1 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
  • Wnioski składane w formie tradycyjnej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Wysokość jednorazowego świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi 300 zł na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia a także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Program nie obejmuje studentów , dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi do końca września 2020r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie gops.michalowice.pl  w zakładce świadczenia rodzinne - 300 plus.

Jednocześnie przypominamy że wypłaty z programu 500 plus w roku 2020  są kontynuowane na podstawie wniosków złożonych w 2019r. Wnioski na świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy będziemy przyjmować  od 01 lutego 2021 roku drogą elektroniczną , a od 01 kwietnia 2021 roku wnioski w formie tradycyjnej.

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska