24.02.2022 09:05

Upamiętnienie powstańców z Michałowic

124
W ubiegłym roku powstał Społeczny Komitet dla Upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic. Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące działań, które Komitet planuje zrealizować w najbliższym czasie.

ZAPOWIEDŹ  WAŻNYCH  UROCZYSTOŚCI  PATRIOTYCZNYCH  W MICHAŁOWICACH

Jesienią  2021 r. zainaugurował swoje prace Społeczny Komitet dla Upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic.  Przewodniczącą  Komitetu została Magdalena Korycka, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Michałowicach, członkami  zaś są  krewni  powstańców warszawskich,  miejscowi samorządowcy, nauczyciele oraz dyrektorzy szkoły i biblioteki. W spotkaniu Komitetu udział wzięła Pani Wójt Małgorzata Pachecka, która  zadeklarowała wsparcie dla zaproponowanych form  upamiętnienia bohaterów  zrywu 1944 r. 

Komitet przygotowuje się do odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej przed budynkiem biblioteki  publicznej w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej .

Chcielibyśmy, aby odsłonięcie tablicy nastąpiło w dniu 2 października br.

W Powstaniu Warszawskim walczyło kilku mężczyzn mieszkających w naszej miejscowości. 

Byli to:

Zbigniew Maliński ps”Sławicz”, Witold Janikowski ps.”Vis”, Józef Ostrowski ps.”Kartacz”, wszyscy trzej wchodzili w skład macierzystego batalionu AK „Kiliński”; w innych oddziałach walczyli  Czesław Kiciński ps.”Mars” i Czesław Ostrowski ps.” Czesław”. Żaden  z nich już nie żyje.

Komitet  zajmuje się również losami innych mieszkańców przedwojennych Michałowic, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, bądź walczyli  na obrzeżach Warszawy.

Pragniemy upamiętnić powstańców nadając nazwę ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Topolowej w naszej miejscowości  do Alei Powstańców Warszawy w Regułach. 

Nazwa i logo ścieżki zostaną wybrane w drodze konkursu, którego organizatorem będzie Gminna  Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach. Szkoła Podstawowa w Michałowicach zaangażuje się w rozpowszechnienie idei konkursu wśród uczniów.

Wnioskujemy również o utworzenie w Michałowicach ścieżki edukacyjnej śladami powstańców.

Heroizm naszych bohaterów nie przestaje do nas przemawiać. Przygotowania do uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy są okazją do refleksji nad fenomenem tamtego pokolenia. Na tle  życia powstańców możemy poznać początki naszych Michałowic,  środowiska rodzinne  bohaterów powstania, ich powojenne losy  oraz  miejsca i etapy walk w stolicy.

Komitet ma swoją siedzibę w bibliotece publicznej przy ul Raszyńskiej 34. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje informacjami na temat innych uczestników walk powstańczych wywodzących się z Michałowic, prosimy o kontakt.

                                                 

Mariusz Krajewski, 

siostrzeniec Witolda Janikowskiego  i wiceprzewodniczący Komitetu

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji