10.08.2018 12:40

Usługi asys­tenc­kie i opiekuńcze dla osób niesamodziel­nych

159
Osoby wymagające wsparcia w codziennym życiu mogą skorzystać przez okres 6 miesięcy z bezpłatnych usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki i wizyt lekarskich.

A to wszystko dzięki projektowi „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”, w ramach którego gmina Michałowice jest partnerem. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia zapraszamy do kontaktu: niesamodzielni@ekon.org.pl

tel.502 836 491

 

 

xxx

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji