08.01.2020 15:10

Uwaga na osoby oferujące kontrolę i wymianę pieców gazowych!

185
Na terenie gminy pojawiły się osoby, które powołując się na gminną kontrolę stanu i sprawności pieców gazowych, nakłaniają mieszkańców do wymiany urządzeń w ramach programu Stop SMOG. Posługują się identyfikatorami.

INFORMUJEMY, ŻE GMINA NIE PROWADZI ŻADNYCH KONTROLI  ZWIĄZANYCH ZE SPRAWNOŚCIĄ  PIECÓW GAZOWYCH, A TYM SAMYM NIE UPOWAŻNIŁA DO TEGO ŻADNYCH FIRM I OSÓB.  

Z pozyskanych od mieszkańców informacji:

osoby po wpuszczeniu do domu stwierdzają nieużyteczność pieca gazowego, który rzekomo nie spełnia  wymogów oraz stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.  Nakłaniają właściciela do natychmiastowej wymiany pieca na nowy, przez nich oferowany.  Przedstawiciele firmy  maja przygotowane umowy,  dowody wpłaty i oświadczenia m.in. potwierdzające świadomość  zawieranej  umowy.   Wartość zakupu i montażu nowego pieca wynosi  7000 zł  (sprawdziliśmy -  cena zakupu oferowanego modelu  w  internecie wynosi ok. 4 000 zł). Przedstawiają ofertę jako bardzo korzystną.  Nakłaniają do dokonania natychmiastowej wymiany starego pieca gazowego na nowy.

Bardzo prosimy o ostrożność i  niepodejmowanie natychmiastowych decyzji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na wymianę pieca gazowego  na gazowy nie przysługuje dopłata z programu gminnego. 

INFORMUJEMY, ŻE JEDYNE  KONTROLE, KTÓRE PROWADZĄ  PRACOWNICY URZĘDU, ZWIĄZANE SĄ Z JAKOŚCIĄ SPALANEGO W PIECACH PALIWA STAŁEGO.   

   

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji