17.04.2023 04:40

W Regułach wybudujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

599
W środę, 12 kwietnia, w Urzędzie Gminy Michałowice podpisana została umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach - domu pobytu dla 20 osób. Oddanie budynku do użytku planowane jest już w sierpniu 2024 roku.

W środę, 12 kwietnia, w Urzędzie Gminy Michałowice podpisana została umowa na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach. Po stronie gminy Michałowice podpisy złożyły wójt Małgorzata Pachecka i skarbnik Anna Jankowska. Wykonawcę, firmę Ekoinbud z Gdańska, reprezentował prezes zarządu Tomasz Balcerowski.

Na podpisanie umowy zaproszono kierowników referatów zaangażowanych w przygotowanie całego projektu, radnych i sołtysów z całej gminy.

Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe (COM) to budynek przeznaczony na pobyt 20 podopiecznych - 14 osób na pobyt dzienny i 6 na pobyt całodobowy.

Wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka nie ukrywa, że pomysł na budowę narodził się po rozmowach z Iwoną Radzimirską, Dyrektorką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a dodatkową zachętą była możliwość zdobycia dofinansowania na ponad połowę przewidywanych kosztów projektu z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo - mieszkalne".

Iwona Radzimirska podkreślała rosnące potrzeby w zakresie pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach gmina prowadzi działalność w kierunku dezinstytucjonalizacji pomocy, czyli takiej realizacji zadań, by mieszkańcy nie musieli wyprowadzać się ze swoich domów. Stąd wsparcie dzienne obejmujące potrzebujących mieszkańców szerokim wachlarzem usług: opiekuńczych, specjalistycznych, usprawniających,  kulturalnych, tak by podopieczni COM nie czuli się wykluczeni - powiedziała dyrektor. Wsparcie dzienne organizowane przez gminę pozwala im zostać jak najdłużej wśród nas, w miejscach, gdzie się urodzili, czy sprowadzili - dodała dyr. Radzimirska.

Wójt Małgorzata Pachecka podkreślała, że budynek nie jest przeznaczony jedynie dla seniorów. Miejsce w nim znajdą również osoby młodsze potrzebujące całodziennej opieki. Co ważne, ośrodek nie jest spychany na margines gminy, na peryferia, po to żeby ukryć osoby z niepełnosprawnościami. Powstaje w Regułach, w ścisłym centrum, obok przedszkola, planowanej szkoły i urzędu gminy. Lokalizacja jest dobra dla wszystkich: dla dzieci, które będą chodziły do przedszkola i szkoły, w wymiarze wychowawczym i dla korzystających z COM, bo będą mieli łatwy dojazd i będą funkcjonować w tętniącym życiem centrum gminy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przyszli pracownicy będą mogli łatwo dotrzeć do pracy, choćby wygodną komunikacją miejską.

Pomysł pomysłem, a realizacja wymaga zaplanowania tak przyziemnych spraw, jak technologia wykonania budynku, jego kształt, czy projekt funkcjonalny. Tym w urzędzie zajął się referat Inwestycji i Remontów pod kierownictwem Iwony Popowicz, która prezentowała założenia architektoniczne planowanej inwestycji. Budynek realizowany będzie w formule "projektuj i buduj", czyli wykonawca musi najpierw przygotować kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną, uzyskać pozwolenie na budowę, a potem wybudować. W założeniach ma to być budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy około 600 metrów kwadratowych. Składać się będzie z części wspólnej: kuchni z jadalnią, sali rekreacyjnej, sali zajęć ruchowych, pomieszczeń pomocniczych takich jak pralnie, szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia dla personelu, pokój zabiegowy, gabinety psychologa i logopedy oraz części mieszkalnej, w której będą 4 pokoje jednoosobowe i jeden dwuosobowy.

Budynek będzie wykonany w bardzo ekologicznych technologiach. Po pierwsze sama budowa będzie zeroemisyjna, to znaczy, że cały proces produkcji nie zwiększy emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nie trzeba chyba dodawać, że budynek będzie energooszczędny, w dzisiejszej rzeczywistości trudno myśleć o innych rozwiązaniach. Cały budynek powstanie w technologii prefabrykowanej konstrukcji drewnianej (tzn. przygotowaniu budynku w fabryce i przetransportowaniu całych modułów na plac budowy, gdzie są składane w kilka tygodni przez wykwalifikowaną ekipę budowlaną).

Technologia jest nie tylko ekologiczna, jest również solidna i trwała (a odpornością ogniową nie ustępuje budynkom murowanym). Takie budynki mogą stać 150-200 lat. Konstrukcja budynku zapewnia dodatkowo przyjemny mikroklimat, bowiem materiały użyte do budowy nie zatrzymują wilgoci we wnętrzu.

Firma Ekoinbud, która wygrała przetarg, ma duże doświadczenie, przez ostatnich 7 lat funkcjonowania postawiła około 60 podobnych obiektów. Prezes zarządu, Tomasz Balcerowski zadeklarował wręcz, że jeśli uda się zgodnie z założeniami uzyskać pozwolenie na budowę do września 2023 r. to inwestycja zostanie oddana do użytku nie w sierpniu 2024 r., a wręcz w kwietniu 2024 r.  Trzymamy za słowo!

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: inwestycje, Sołectwo Reguły

Zobacz także