21.09.2010 14:00

Wizyta duszpasterska w parafii Wniebowzięcia NMP Michałowice – Opacz

303
W dniach 19-20 września br. parafię WNPM wizytował biskup Archidiecezji Warszawskiej Marian Duś. Takie wizyty duszpasterskie, zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym, odbywają się co pięć lat.
W pierwszym dniu wizyty, w niedzielę biskup Marian Duś spotykał się z mieszkańcami. Zostały odprawione msze św., podczas których biskup wysłuchał sprawozdań z życia parafian. Podczas mszy św. dla dzieci, najmłodsi otrzymali specjalne błogosławieństwo. Zostało odprawione także nabożeństwo w intencji całej parafii Michałowice-Opacz.

W poniedziałek biskup Marian Duś spotkał się przedstawicielami naszego samorządu – wójtem , radnymi oraz pracownikami urzędu. Rozmawiano o dobrej współpracy i wzajemnych relacjach miedzy gminą a parafią, wymieniając wspólne organizowanie imprez kulturalnych, koncertów muzyki poważnej, podczas których gościliśmy min. Wiesława Ochmana, Romana Peruckiego czy Vadimira Brodskiego. Kolejnymi obszarami współpracy są obchody Święta Niepodległości czy pomoc, jaka wspólnymi siłami została zorganizowana dla powodzian. Ksiądz biskup interesował się sprawami gminy, często dopytując o szczegóły. Udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym. Spotkanie w domu parafialnym kościoła p.w WNMP upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Gospodarzem był ksiądz prałat Leon Firlej, władze gminy reprezentowali : wójt gminy - Krzysztof Grabka, przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Walendowski, wiceprzewodniczący rady Gminy- Paweł Zacny, radni – Anna Kamińska, Hanna Kalczuk-Brzyska , Elżbieta Zawadzka, Eugeniusz Hanc, Grzegorz Jastrzębski, Sławomir Witek oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na pamiątkę wizyty, biskup przekazał na ręce wójta, Krzyż dla gminy Michałowice.

Po spotkaniu z władzami biskup udał się do 2 zakonów, mieszczących się w Michałowicach oraz odwiedził Zespół Szkół. Gościa przywitali i oprowadzali po szkole dyrektor Andrzej Olecki oraz zastępcy Elżbieta Kwiatkowska i Monika Mikunda . Biskup złożył kwiaty pod tablicą patrona szkoły podstawowej Jana Pawła II, a następnie skierował się na lekcje religii. Klasa 4a przywitała biskupa pieśnią, na gitarze akompaniowała siostra prowadząca zajęcia. Wszyscy uczniowie otrzymali obrazki, a biskup po spotkaniu z dziećmi udał się na kolejne, tym razem z gronem nauczycielskim Zespołu Szkół w Michałowicach.


Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji