16.05.2012 00:00

Wizyta prezydenta Europejskiej Unii Seniorów

52
14 maja, w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie z prezydentem Europejskiej Unii Seniorów drem Bernhardem Wormsem, byłym wieloletnim sekretarzem stanu w rządzie kanclerza Helmuta Kohla. Następnie prezydent Worms przyjechał do Michałowic.
Powodem przyjazdu dra Wormsa było powstanie pod koniec 2011 roku oddziału Polskiej Unii Seniorów – stowarzyszenia Polska Unia Seniorów – Region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w Opaczy Kolonii. Prezesem Regionu jest Roman Bedyński – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice.

Do Polski dra Wormsa zaprosił Henryk Łagodzki – prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów; powstaniec warszawski, były więzień al. Szucha, Pawiaka, KL Warschau, obozów: Lamsdorf, Mühlberg, Brockwitz – mieszkaniec osiedla Michałowice.

SPOTKANIE NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIETematem spotkania była sytuacja oraz współpraca polskich i europejskich seniorów, a także planowane działania w trwającym Europejskim Roku Seniora 2012 – roku aktywności międzypokoleniowej, jak i działalność w dalszej przyszłości.

W swym obszernym i wyczerpującym wystąpieniu dr Worms nawiązał do chrześcijańskich wartości, przede wszystkim do filozofii św. Tomasza z Akwinu, który stworzył swój system bazując na filozofii Platona i Arystotelesa. Jak stwierdził dr Worms, fundamentem europejskiej demokracji jest Magna Charta Libertatum, czyli ustanowiona w Anglii w 1215 r. „Wielka karta swobód”. Omówił zasadę subsydiarności oraz przekonywał do solidaryzmu międzypokoleniowego.

- Starzenie się należy pojmować jako wyzwanie i szansę. Starsi ludzie są wygraną dla społeczeństwa – powiedział m.in. dr Worms.

Głos m.in. zabrali: minister – kierownik Urzędu ds. Kombatantów dr Jan Stanisław Ciechanowski oraz były kierownik tego resortu Zbigniew Zieliński, a także przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Został odczytany list od JE ks. kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego: „Wszystkich organizatorów, prelegentów i uczestników spotkania zamkowego, szczególnie Pana dr. Bernharda Wormsa, serdecznie pozdrawiam, a na czas obrad i dyskusji z serca błogosławię” – napisał m.in. kardynał Nycz.

Prezes Roman Bedyński opowiedział o kierowanym przez siebie Regionie PUS, o trwającej już ponad pół wieku działalności na terenie gminy Michałowice kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; o konieczności solidaryzmu międzypokoleniowego, szczególnie potrzebnego w sytuacji globalnego kryzysu.

Referat o rotmistrzu Pileckim – bohaterze II wojny światowej, zamordowanym przez komunistyczne władze, wygłosił Janusz Sieciński – wiceprezes stowarzyszenia PUS – Regionu Warszawsko-Mazowiecki, członek Zarządu Osiedla Michałowice.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Ewa Masny – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Regina Lubecka – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego, przedstawiciele organizacji seniorów i kombatanckich; a także dwoje przedstawicieli Europejskiej Unii Seniorów z Wielkiej Brytanii, którzy na spotkanie przyjechali z drem Wormsem. W spotkaniu wziął udział również wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka.


SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE

O godzinie 16:30 rozpoczęło się spotkanie dra Bernharda Wormsa w Urzędzie Gminy Michałowice. Wzięła w nim udział większość radnych naszej gminy oraz przedstawiciele organizacji seniorów.

Dr Worms szczegółowo przedstawił zebranym sytuację emerytów w Niemczech. Zaproponował także współpracę w kilku obszarach.

- Chętnie pomagamy seniorom – powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. – Organizujemy lub pomagamy organizować uroczystości dla emerytów, w tym od kilku lat Dzień Seniora Gminy Michałowice. Dwa lata trwa wymiana polsko-włoska: są to tygodniowe wycieczki polskich seniorów do Włoch i włoskich do Polski.

- „Historia jest matką mądrości”, czyli stosując się do tej sentencji, należy cieszyć się, że ludzie z całej Europy, którzy posiadają dorobek, wciąż są i chcą być jedną z najaktywniejszych grup społecznych – powiedział przewodniczący Rady Gminy Michałowice Paweł Rajski. – Europejska Unia Seniorów skupia ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, swoją mądrością – dla dobra Europy, dla dobra człowieka.


SPOTKANIE W OŚRODKU OLIMPIJSKIM W MICHAŁOWICACH

Duże wrażenie na prezydencie Wormsie, przyzwyczajonym do wysokich standardów medycznych, zrobiła wizyta w michałowickim „ośrodku olimpijskim”, czyli w Centrum Rehabilitacji Paraolimpijczyków i Olimpijczyków. Centrum to od dwóch lat rehabilituje pacjentów skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia; w większości są nimi seniorzy z gminy Michałowice. Dr Worms dowiedział się, iż dobrze wyposażony ośrodek służy nie tylko pacjentom, ale odbywają się tutaj ważne gminne imprezy, np. już kilkakrotnie w dużej sali gimnastycznej – auli zorganizowano Dzień Seniora Gminy Michałowice; odbywają się spotkania z medalistami olimpijskimi.

- Ośrodek olimpijski pełni tak ważną rolę w naszej gminie, ponieważ bardzo dobrze układa się współpraca władz gminy z ośrodkiem – stwierdził prezes Regionu Bedyński, podkreślając, iż mówi to jako przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice.

Po ośrodku oprowadził jego dyrektor, Krzysztof Malmurowicz. Opowiedział on, że ośrodek został wybudowany, wyposażony oraz funkcjonuje dzięki wieloletnim staraniom medalisty olimpijskiego i mecenasa, szermierza Ryszarda Parulskiego. W ośrodku goście rozmawiali z dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, bokserem Jerzym Kulejem, który jest rehabilitowany w Michałowicach. Wspominano jego walki sprzed lat.

Dyskutowano też o stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni wieków, o perspektywach na przyszłość, również w aspekcie historiozoficznym; po polsku, niemiecku i angielsku. Spotkanie zakończył wiceprezes Regionu Warszawsko-Mazowieckiego Janusz Sieciński słowami: - Trzeba myśleć o przyszłości, pamiętając o przeszłości.

* * *
Europejska Unia Seniorów powstała w 1995 roku. Zrzesza seniorów z 24 krajów Europy. Polska Unia Seniorów została zarejestrowana 15 marca 2011 r. Jej członkami-założycielami są m.in. byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, przede wszystkim KL Auschwitz-Birkenau. Siedzibą PUS jest Oświęcim – Miasto Pokoju. Polska Unia Seniorów do Europejskiej Unii Seniorów została uroczyście przyjęta w Parlamencie Europejskim w Brukseli dzień przed rozpoczęciem polskiej prezydencji, 30 czerwca 2011 r.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak