23.11.2010 09:15

WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE MICHAŁOWICE

1022
I tura wyborów samorządowych, w których wybieraliśmy wójta oraz radnych do Rady Gminy Michałowice , Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, już za nami.
Radnych do rady gminy, powiatu i sejmiku już znamy. Pozostaje jedna niewiadoma – kto zostanie wójtem gminy Michałowice? Pierwsza tura nie dała rozstrzygnięcia, gdyż żaden z kandydatów nie otrzymał 50% głosów wyborców. 5 grudnia będziemy raz jeszcze decydować komu powierzyć stanowisko wójta gminy.

WYNIKI WYBORÓW

WYBORY WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
Frekwencja w wyborach wójta wyniosła dla całej gminy 55,19%. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

Godzisz Bartłomiej KWW SOLIDARNA GMINA – 659 (9,57%)

Grabka Krzysztof KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" - 2890 (41,98%)

Walendowski Sławomir KWW WSZYSCY RAZEM - 1815 (26,36%)

Zacny Paweł KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNE DOBRO - 1521 (22,09%)

Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci z największą ilością głosów : Grabka Krzysztof KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" oraz Walendowski Sławomir KWW WSZYSCY RAZEM

Protokół głosowania


WYBORY DO RADY GMINY MICHAŁOWICE

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

Okręg wyborczy nr 1 (Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś) - 3 mandaty

Olak-Popko Anna KWW WSZYSCY RAZEM - 307
Hanc Eugeniusz KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" - 359
Zacny Paweł KWW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNE DOBRO - 1000

Okręg wyborczy nr 2 (Opacz Kolonia, Opacz Mała) - 2 mandaty

Zawadzka Elżbieta KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" - 338
Kamińska Anna KWW "PRZYSZŁOŚĆ GMINY" - 521

Okręg wyborczy nr 3 (Reguły) - 1 mandat

Herner Wojciech KW Platforma Obywatelska RP - 150

Okręg wyborczy nr 4 (Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las) - 1 mandat

Rajski Paweł KWW WSZYSCY RAZEM - 233

Okręg wyborczy nr 5 (Komorów Wieś) - 1 mandat

Chruściak Tadeusz KWW WSZYSCY RAZEM - 125

Okręg wyborczy nr 6 ( Komorów i Granica) - 5 mandatów

Krzyżanowski Michał KWW SOLIDARNA GMINA - 490
Majtyka Przemysław KWW „Niezależni Komorów-Granica” - 548
Brzeska-Kalczuk Hanna KW Platforma Obywatelska RP - 550
Borzymowska Ewa KW Platforma Obywatelska RP - 608
Zalewska Aurelia KWW SOLIDARNA GMINA - 743

Okręg wyborczy nr 7 (Nowa Wieś) - 2 mandaty

Kordys Paweł KWW WSZYSCY RAZEM - 235
Walendowski Sławomir KWW WSZYSCY RAZEM - 426

Protokół głosowania

WYBORY DO RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Radnymi zostali wybrani:
1. Bryksa Przemysław KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Dymura Stanisław KW Platforma Obywatelska RP
3. Jastrzębski Grzegorz KW Platforma Obywatelska RP
4. Kuźmińska Agnieszka KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
5. Lawrence Jadwiga KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Radnymi zostali wybrani:
1. Papuga Marek KW SLD
2. Benedykciński Grzegorz KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Ryś-Ferens Erwina KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Czekalski Paweł KW Platforma Obywatelska RP
5. Koczorowska Jolanta KW Platforma Obywatelska RP
6. Komorowski Maurycy KW Platforma Obywatelska RP
7. Baj Mateusz Ryszard KW Platforma Obywatelska RP
8. Sasin Jacek KW Prawo i Sprawiedliwość
9. Rudzińska-Mękal Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość
10. Wojciechowska Martyna KW Prawo i Sprawiedliwość
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji