16.06.2017 11:59

WYCINKA DRZEW – zmiana przepisów

656
Od 17 czerwca br. właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) samowolnie nie może już wyciąć drzewa, co dotąd było zgodne z obowiązującymi liberalnymi przepisami.. Zmieniła się ustawa o ochronie przyrody.

Właściciel nieruchomości musi zgłaszać do gminy chęć wycięcia drzewa, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm PRZEKRACZA:

 

* 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

* 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

* 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Gdy obwód pnia jest mniejszy- planowanej wycinki nie trzeba zgłaszać.

 

Po zgłoszeniu gmina będzie oddelegowywała swojego pracownika (ma na to 21 dni), który dokona oględzin działki i sprawdzi stan faktyczny np. czy drzewo nie jest chronione. Jeżeli gmina nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki  w ciągu 14 dni od oględzin (tzw. „milcząca zgoda”), to wtedy można ją będzie przeprowadzić.

 

Zgodnie z prawem urząd może nie zgodzić się na wycinkę w przypadku m.in. gdy drzewo jest pomnikiem przyrody lub nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków

 

Zgłoszenie jest konieczne, gdyż w przypadku samowolnego wycięcia drzewa, bez zgłoszenia tego faktu do gminy , właścicielowi może zostać naliczona opłata – kara wynosząca od kilku do nawet kilkudziesięciu tys. zł (w zależności od gatunku i wielkości drzewa). Obecnie obowiązują maksymalne stawki, 500 zł za 1 cm obwodu pnia.

 

Nowa ustawa wprowadza jeszcze jedno ograniczenie.

 

W lokalizacji wyciętych drzew właściciel nieruchomości nie będzie mógł realizować budowy związanej z działalnością gospodarczą.przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez pracownika urzędu. Gdy przed tym terminem wystąpi więc o pozwolenie na budowę obiektu działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

 

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji