25.05.2011 11:50

Wydatki gmin na inwestycje – zestawienie Rzeczpospolitej.

17
Gmina Michałowice znalazła się w czołówce gmin najwięcej wydających na rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, plasując się na 3 miejscu wśród 229 gmin wiejskich województwa mazowieckiego.
Rozpatrując inwestycje wśród gmin wiejskich w całym kraju ( 1586 jednostek ), nasza gmina zajęła w rankingu 24 pozycję.

Zestawienie gmin najwięcej inwestujących w ubiegłym roku został opracowany przez dziennik Rzeczpospolita. Powstało ono na podstawie danych Ministerstwa Finansów za 2010 r. Pod uwagę brane były informacje o wydatkach inwestycyjnych i wydatkach na zakupy jednostek budżetowych oraz na zakup akcji i udziałów lub wniesienie wkładu w spółkach. Nie brane były pod uwagę dotacje. Sporządzony ranking odzwierciedla inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji