12.06.2024 11:59

Wykład o akustyce budynków użyteczności publicznej

56
11 czerwca w urzędzie gminy odbył się wykład dot. akustyki w budynkach użyteczności publicznej.

Na wykładzie obecni byli: wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, pracownicy Referatu Inwestycji I Remontów, przedstawiciele szkół i Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

Interesujący wykład przeprowadził specjalista w dziedzinie akustyki i hałasu ze Stowarzyszenia na rzecz lepszej akustyki w budynkach "Komfort Ciszy", Pan Mikołaj Jarosz.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się więcej o hałasie, jego wpływie na zdrowie i czynniki poza zdrowotne, w tym. m.in. zmęczenie, rozdrażnienie, stres i agresję. Prowadzący spotkanie uświadomił słuchaczy, z jakim poziomem hałasu zderzają się na co dzień nauczyciele i uczniowie w placówkach oświatowych i jakie konsekwencje to za sobą niesie (w ramach ciekawostki średni poziom hałasu na korytarzu szkolnym wynosi tyle decybeli, ile generuje lecący samolot lub ruch samochodów na autostradzie mierzony z kładki znajdującej się nad nią).

Wykład stanowił także swoistą dawkę wiedzy o budowie pomieszczeń, które w zależności od zaprojektowania, mogą być swego rodzaju wzmacniaczami siły dźwięku albo jego rozpraszaczami.

 

Słuch dziecka, nauczyciela oraz komfort nauki są ważne. Działamy także w tym obszarze!

Konsekwentnie podejmujemy działania, aby nasze szkoły i przedszkola modernizować tak, aby akustyka była w nich coraz lepsza. Z całą pewnością widzą, a w zasadzie słyszą to Państwo na sali gimnastycznej szkoły w Michałowicach. W tym roku dużą modernizację akustyczną przejdzie także nowowiejska szkoła, w której wszystkie sale dla dzieci najmłodszych oraz korytarze zostaną zaopatrzone w panele akustyczne. To efekt współpracy z rodzicami. Wspólnie do tego doprowadziliśmy oraz działamy dalej.

Dlatego w tym tygodniu pracownicy urzędu, szkół oraz rady rodziców uczestniczyli w specjalnym wykładzie, który przeprowadził specjalista w dziedzinie akustyki i hałasu - Pan Mikołaj Jarosz.

Ale to nie wszystko, bo już w najbliższą sobotę organizatorzy zapraszają do udziału w rodzinnym pikniku, a hasłem przewodnim jest "Usłyszeć ciszę" (link do zaproszenia: LINK).

Na zakończenie chcę wyrazić wdzięczność Pani Róży Apicionek-Latoszek oraz Pani Paulina Nowicka i wszystkim członkom Rady Rodziców z Kopernika za zainspirowanie mnie tematem i zachętę do pracy nad dobrą akustyką w Waszej szkole.

Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także