07.05.2018 11:15

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

709
Od dzisiaj do 6 czerwca br. zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice obszarów: "Długa" w Granicy oraz „Dworcowa” i „Działkowa” w Regułach.

Z projektami planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się do 6 czerwca, w godz. 10.oo-15.oo (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice,  Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (w pok. 209 - II piętro).

 

Link - projekty MPZP 

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona:

- dla obszaru "DŁUGA" w Granicy - 4 czerwca (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 16 00.

- dla obszaru "DWORCOWA" w Regułach -  28 maja (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 16 00.

- dla obszaru "DZIAŁKOWA" w Regułach -  28 maja (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 17 00.

  

 

UWAGI DO PROJEKTÓW MPZP należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca br.  (wraz z podaniem nazwy obszaru, swojego imienia i nazwiska, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczą uwagi).

Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu (parter), przesłać pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) lub elektronicznie na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl .

 

ZAWIADOMIENIE - „DŁUGA” w Granicy  

ZAWIADOMIENIE - „DWORCOWA" w Regułach  

ZAWIADOMIENIE - „DZIAŁKOWA" w Regułach  

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: plany zagospodarowania