20.01.2011 13:00

Wzrost włamań i aktów wandalizmu

4
Nowy rok rozpoczął się niepomyślnie dla mieszkańców naszej gminy – zanotowano większą ilość włamań, niszczone jest wspólne mienie.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji