13.12.2022 09:25

XII Forum Rozwoju Mazowsza.

16
W dniach 6-7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa odbyło się XII Forum Rozwoju Mazowsza. Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania efektów inwestycji ze środków europejskich oraz dyskusji o nowych możliwościach.

Forum Rozwoju Mazowsza to dwa dni przepełnione dyskusjami, debatami, warsztatami i wymianą opinii i doświadczeń z udziałem ponad 80 ekspertów oraz przeszło 40 partnerów reprezentujących różne środowiska - biznes, sektor naukowy i pozarządowy oraz administrację  z aktywnym udziałem włodarzy i przedstawicieli gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa, wśród nich Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, która wystąpiła w roli prelegenta. Wójt Gminy w swoim wystąpieniu zaprezentowała wszystkie inwestycje i innowacyjne działania  realizowane w gminie Michałowice  wspófinansowane z funduszy zewnętrznych w 2022r. 

Podczas wydarzenia poruszano wiele istotnych tematów min:

  • przyszłość funduszy unijnych dla Mazowsza,
  • rozwój biznesu i innowacyjności gospodarki,
  • zdrowie psychiczne;
  • cyfryzacja usług i bezpieczeństwo danych;
  • zrównoważony rozwój miast i ograniczenie zmian klimatu - zielone miasta przyszłości;
  • szanse i ograniczenia w rozwoju turystyki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Warszawa mogli zaprezentować wszystkie przedsięwzięcia jakie są realizowane w gminach i powiatach Metropolii Warszawskiej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także