09.08.2021 14:25

Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK

279
Polski Związek Koszykówki, na mocy współpracy z Urzędem Gminy Michałowice oraz przy współpracy z Dyrekcją szkoły w Komorowie, kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i odbywają w trzech grupach wiekowych:

  • dla uczniów klas V szkół podstawowych
  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych młodsi
  • dla uczniów klas I - III szkół podstawowych

Program smok działa w zgodzie z panującymi wymogami epidemiologicznymi oraz wytycznymi ministerialnymi. Dotyczy to zarówno  liczby osób na treningach, jak i dezynfekcji oraz braku możliwości korzystania z szatni.

Wszystkie zajęcia odbywają się w obiektach ZSO Komorów. Trenerem prowadzącym grupy młodsze jest  Radek Kusy, mieszkaniec naszej gminy i absolwent komorowskiej szkoły.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców, działa na terenie Komorowa już od września 2016 roku. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz, na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce, powołał 71. takich ośrodków.

Wszystkie ośrodki zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: dryblerki, D-many, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trenerzy prowadzący zajęcia co roku odbywają profesjonalne kilkudniowe szkolenia. Gmina Michałowice  zapewnia natomiast obiekty sportowe.

Wszelkich szczegółów zasięgnąć można u koordynatora SMOK Komorów Grzegorza Tomaszewskiego.  Wystarczy przyjść dobrze i dobrze się  bawić oraz  trenować. Aby korzystać z programu SMOK należy przyjść do hali w Komorowie od poniedziałku do piątku, podczas roku szkolnego  na godzinę 16.00, wówczas trener prowadzący przydzieli uczestnika do danej grupy.

Zobacz także