24.03.2017 10:05

Zanim wytniesz drzewo – wczytaj się w przepisy!

204
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa liberalizująca przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. W całym kraju mamy do czynienia z niekontrolowaną wycinką zieleni. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że drzewa karczowane są na tzw. obszarach chronionych. Urząd Gminy Michałowice apeluje o rozwagę i zapoznanie się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi wycinki.

 

 

Inne przepisy

 

Należy pamiętać, że tzw. ustawa Szyszki nie daje pełnej swobody na usuwanie drzew na wszystkich prywatnych działkach. Przede wszystkim – są znaczne ograniczenia w wycinaniu drzew objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew w parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, a działki prywatne, często znajdują się na takich terenach. Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody oraz zieleń objęta ochroną konserwatorską, o czym mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Każdy, kto ma działkę w parku krajobrazowym, bądź na obszarze chronionego krajobrazu, musi wiedzieć, że nie wolno mu usuwać drzew, na których, bądź przy których znajdują się nory, legowiska, gniazda, miejsca rozrodu czy inne schronienia dziko żyjących zwierząt. Bezwzględnie dotyczy to drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia przydrożne, śródpolnenadwodne.

Nawet na terenach niebędących obszarami chronionymi, podczas wycinki drzew i krzewów, nie można niszczyć ostoi lub zwyczajnych miejsc przebywania gatunków chronionych (wszystkich płazów i gadów oraz większości gatunków ptaków).

 

Jak sprawdzić czy działka leży w obszarze chronionego krajobrazu?

 

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się  specjalna mapa, na której każdy mieszkaniec może w prosty sposób to zweryfikować.

 

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki