27.03.2010 00:00

Zebranie wiejskie Sołectwa Nowa Wieś

37
W czwartek 26 marca w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś.
Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Walendowski, Sołtys Nowej Wsi Marian Bośka. Sekretarzem został wybrany Paweł Kordys.

Zebranie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, mieszkańcy przybyli bardzo licznie. Wszystkich powitał Sołtys Marian Bośka, który następnie odczytał protokół z poprzedniego zebrania oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2009.
Zaprezentowane zostały najważniejsze inwestycje oraz zadania zrealizowane przez gminę Michałowice na terenie sołectwa Nowa Wieś. Należą do nich:
- konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- wyremontowanie tłuczniem kamiennym i destruktem ulic: Sasanek, Stokrotek i Rzemieślniczej
- na bieżąco remontowane są lub będą ulice: Kwiatowa, Spacerowa, Tulipanów, Graniczna i boczne od ul. Brzozowej
- uporządkowanie terenu przy trasie grodziskiej oraz obok Ochotniczej Straży Pożarnej
- wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego na: Różanej, Sasanek, Miłej, Łąkowej i Jesiennej
- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w ul. Wandy i Heleny oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Heleny
- rozpoczęcie modernizacji ulic: Polnej, Kamelskiego i Wspólnej (ułożenie kostki brukowej)
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic: Jaśminowej, Różnej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej
- wykonanie dokumentacji projektowej ogródka jordanowskiego
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Tulipanów, a także zlecenie zaprojektowania odwodnienia na działce 404/2
- zakup rozkładanego namiotu na potrzeby Sołectwa i Ochotniczej Straży Pożarnej


Podczas zebrania przewidziano także czas na sprawy wniesione. Wójt Krzysztof Grabka cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania i wątpliwości mieszkańców. Sołtys Marian Bośka odczytał pisma, które wpłynęły od Ochotniczej Straży Pożarnej oraz od pani Małgorzaty Panek, dotyczące projektu budowy budynków komunalnych na terenie działek 355/1 i 355/5. Większość mieszkańców wyraziła niezadowolenie z tego pomysłu. Wójt Krzysztof Grabka wyjaśnił wszystkim, że Gmina ma obowiązek zapewnienia bytu osobom potrzebującym i w związku z tym, jesienią ubiegłego roku, został powołany zespół, którego zadaniem było wytypowanie ewentualnych lokalizacji i sprawdzenie ich pod względem prawnym i formalnym. Wójt uspokajał, że żadne decyzje nie zostały podjęte, a brane pod uwagę są jeszcze inne lokalizacje - w Pęcicach i Opaczy - i wszędzie zostały wszczęte jednakowe procedury. Zapewnił także, że wybór nie zostanie podjęty arbitralnie, bez zgody mieszkańców.
Poruszano również inne problemy. Wiele osób wskazało problem nieodpowiedniego zachowania okolicznej młodzieży. Poruszono temat pozostawiania śmieci na parkingu przy WKD, nad smugiem i w innych miejscach. Skarżono się na nieprawidłowo zaparkowane samochody utrudniające ruch pieszych i rowerzystów. Dopytywano o oświetlenie i poprawę stanu ulic. Poruszono temat błąkających się psów oraz segregacji śmieci. W wyniku dyskusji, podjęto wniosek o przeniesieniu kontenerów do segregacji śmieci, stojących dotychczas przy stacji WKD, na teren Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jeżeli chodzi o ogródek jordanowski, Wójt zapewnił, że są już przeznaczone środki na ten cel i wkrótce powinna rozpocząć się realizacja tego przedsięwzięcia.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska