13.12.2022 12:20

Zielona infrastruktura jako narzędzie zrównoważonego rozwoju - warsztaty w gminie Michałowice

27
Każdy z nas ma wpływ na przyrodę i naturalne środowisko. Dlatego też, należy stawiać na zrównoważony rozwój, który wpływa w sposób łagodzący na zmiany klimatu w polskich gminach. O tym, jak tego dokonać można było przekonać się w czwartek, 8 grudnia, w Urzędzie Gminy Michałowice na warsztatach "Zielono - Błękitna Infrastruktura" - rozwiązania oparte na naturze.

W dniu 8 grudnia, w Urzędzie Gminy Michałowice odbyły się warsztaty "Zielono - Błękitna Infrastruktura" mające na celu zaprezentowanie możliwości łagodzenia zmian klimatu w polskich gminach. Rozwiązania takie sprzyjają bioróżnorodności, co jest niezwykle istotne, gdyż im bardziej jest zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i jest odporne na zachodzące zmiany.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy urzędu, mieszkańcy gminy oraz studenci ostatniego roku Wydziału Architektury Krajobrazu SGGW. Warsztaty poprowadziły: dr hab. Agata Cieszewska oraz dr hab. Renata Giedych z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW.

Rozwój inwestycji oraz wzrost zaludnienia wiąże się z coraz rozleglejszą zabudową betonem i zmniejszeniem terenów zielonych. Równolegle coraz więcej gmin zmaga się ze skutkami narastających zmian klimatu, dlatego tak ważna jest zielono - błękitna infrastruktura, która zapewnia podstawowe urządzenia i obiekty do funkcjonowania środowiska przyrodniczego, równocześnie realizując potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z możliwościami poprawy warunków życia w gminie oraz dowiedzieli się, jak przygotować gminę do nadchodzących zmian klimatu. Zdobyli także informacje o tym:

  • jak gospodarować wodą odpadową,
  • jakie nawierzchnie i elewacje stosować
  • oraz jak formować roślinność na terenie miejscowości.

Pracując w grupach starali się także znaleźć dla gminy Michałowice jak najlepsze rozwiązania umożliwiające dalszy rozwój gminy przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o otaczającą nas przyrodę z wykorzystaniem poznanych rozwiązań (zielone ściany, zadrzewienia, zielone dachy, łąki kwietne oraz zieleń przyuliczna). Rozwiązania oparte na naturze są stosunkowo proste, a zarazem bardzo przemyślane i poparte wieloma badaniami. Są bardzo istotnym elementem planowania przestrzeni, pomagają zadbać o środowisko, poprawiając jakość życia mieszkańców. 

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także